Dofinansowanie Jastrzębie-Zdrój i nie tylko.

Dofinansowanie Klient indywidualny

Wybierz

Dofinansowanie Klient biznesowy

Wybierz

 

Wykres

 

Inwestor – klient indywidualny może ubiegać się w WFOŚiGW o kredyt i dofinansowanie w ramach tzw. programu „Region”, który ma być uruchomiony w 2017r.

Nasza firma wykonuje kompletną dokumentację pozwalającą w imieniu klienta złożyć wniosek na  dofinansowanie otrzymywane

od banku na realizacje inwestycji fotowoltaicznej.

 

Dla kogo dofinansowanie z Urzędów i Gmin?

Program dedykowany jest dla osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie oraz wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

 

Dofinansowanie Jastrzębie-Zdrój – zasady”

 • fotowoltaika  dofinansowanie w wysokości 30% nie więcej niż 5000 .
 • pompa ciepła 30% nie więcej niż 3000 zł powietrzna i 5000 gruntowa.
 • kocioł gazowy 30% nie więcej niż 3000 .
 • tylko do wyczerpania środków finansowych,
 • przygotowujemy pełną dokumentację: projekt, wniosek do UM
 • posiadamy uprawnienia UDT.

Dofinansowania można łączyć tzn. w sumie można  dostać dotację 8000 zł na fotowoltaikę i pompę cipła, lub 6000 zł na piec gazowy i pompę ciepła itd.

Warunkiem wypłaty środków jest przedstawienie faktury zakupu i montażu instalacji.

Certyfikowany instalator jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta.

W przypadku instalacji systemów fotowoltaicznych w zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić następujące składniki:

Zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiające jej współpracę z instalacjami odbiorczymi

w budynku.

W przypadku instalacji przyłączonej do sieci:

 • koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła
 • liczniki energii elektrycznej
 • koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych ( o ile są wymagane ).

Wszystko co musisz zrobić, aby skorzystać z programu 

 

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

 Wykonać projekt instalacji

Powierz wykonanie projektu wraz z załącznikami naszej firmie.

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

Wypełnić wniosek na dofinansowanie

Wypełnimy wnioski o dofinansowanie na podstawie fachowo wykonanego projektu.

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

Zlecić montaż instalacji

System zamontują osoby z uprawnieniami UDT do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz elektrycznych.

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

Uruchomić monitoring zysków

Proponowane systemy zapewniają monitoring oraz wizualizację pracy oraz uzyski wyprodukowanej energii.

Dofinansowanie dla firm:

Audyt  inwestycyjny:

Weryfikacja lokalizacji

Każda inwestycja wymaga dokonania audytu lokalizacji potwierdzającej możliwość realizacji inwestycji na danej działce lub dachu.

Grupa inżynierów wykona zatem niezbędne obliczenia lub analizy:

– wartości nasłonecznienia terenu wraz z analizą zacienienia

– parametrów statycznych oraz wytrzymałościowych konstrukcji dachu lub posadowienia instalacji

– parametrów geologicznych terenu przeznaczonego pod montaż

– optymalizacji mocy, którą można pozyskać stosując daną konfigurację instalacji

– analizy warunków przyłączenia do linii niskiego/średniego napięcia

– wariantów doboru technologii w porównaniu z kosztami inwestycyjnymi oraz okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych

– sposobu oraz rodzaju najkorzystniejszego dofinansowania inwestycji.

Zapewniamy kompleksową obsługę projektową

Nasza firma przy współpracy z odpowiednimi biurami oferuje szeroki zakres kompleksowych usług z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego oraz elektrycznego. Wykonujemy projekty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i normami bez względu na wielkość elektrowni fotowoltaicznej.

Zakres naszych usług obejmuje:
– Projekty koncepcyjne
– Warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe do sieci
– Decyzje środowiskowe i raporty oddziaływania na środowisko
– Programy funkcjonalno-użytkowe
– Badania geologiczne w przypadku elektrowni gruntowych
– Badania i ekspertyzy statyczne
– Projekty budowlane i wykonawcze
– Kosztorysy inwestorskie
– Projekty przyłączenia do sieci
– Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Finansowanie

Pełna obsługa związana z procesem pozyskania kredytów i dotacji

Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dotacji na inwestycje w fotowoltaikę z programów unijnych, WFOŚIGW oraz ze środków krajowych NFOŚIGW. Na bieżąco monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w celu uzyskania dotacji w zakresie:

 • sporządzenia wniosku o dotacje
 • opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników
 • złożenie kompletu dokumentów do właściwego Organu Udzielającego Dotacji
 • udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez Organy Udzielające Dotacji

Monitoring i opieka serwisowa

Stała kontrola uzysków

System monitoringu udostępnia w przejrzysty sposób obszerne funkcje analizy produkcji energii.
Dane dostępne są z dowolnego miejsca na Ziemi, dając Ci aktualne informacje dotyczące systemu fotowoltaicznego.

Platforma internetowa to najszybsze i najprostsze rozwiązanie do monitorowania elektrowni fotowoltaicznej.
Aplikacja ta daje Ci wgląd do aktualnych oraz historycznych danych z poziomu Twojego smartfona lub tabletu (systemy operacyjne iOS oraz Android). Jest ona darmowa.
System monitoringu można doposażyć w szereg przydatnych akcesoriów. Może to być ochrona przeciwprzepięciowa, czy dodatkowe opcje optymalizacji konsumpcji.

Translate »