Blog

Panele słoneczne forum
Eko i smart rozwiązania

Z naszego kącika panele słoneczne forum fotowoltaika możesz dowiedzieć się ak działa system PVWiedza to klucz do sprawnego działania instalacji fotowoltaicznej. Również chcąc zainstalować system fotowoltaiczny musimy co nieco wiedzieć o działaniu urządzeń służących do wytwarzania energii takich jak: panele słoneczne inaczej generator fotowoltaiczny, inwerter urządzenie do konwersji prądu stałego na zmienny. Posiadana wiedza na tematy związane z fotowoltaiką pomoże Ci dokonać właściwego wyboru sprzętu i wykonawcy instalacji fotowoltaicznej.

 

 

 • agroenergia
  23/06/2021 0 Komentarze
  Program AgroEnergia 2021

     

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Jak działa pompa ciepła?

     

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Program Mój Prąd

    

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Instalacje fotowoltaiczne – postępowanie w przypadku pożaru

  Instalacje fotowoltaiczne – postępowanie w przypadku pożaru


  Mimo iż instalacje fotowoltaiczne staja się coraz bardziej popularne i z roku na rok ich liczba wzrasta, to jednak dotychczas nie pojawiły się wytyczne określające zasady postepowania w przypadku pożaru. Wiele instalacji tego typu zasilane są z paneli (ogniw fotowoltaicznych) zamontowanych na dachach budynków. Z tego tytułu są one narażone na niebezpieczeństwo pożaru spowodowane np. uderzeniem pioruna w dach, zwarcie w samej instalacji, nieumiejętne jej rozłączanie. Również zła jakość paneli fotowoltaicznych może być powodem powstania zwarć w instalacji. Prócz tego pożar instalacji fotowoltaicznej może   być skutkiem  niewłaściwie dobranych zabezpieczenia elektrycznych całego systemu. Pozostałe przyczyny pożaru są już związane głównie z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji prądu stałego (DC) instalacji PV, np. źle dobranymi przewodami, wtyczkami złej jakości, które mogą ulec zapaleniu, lub brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń, typu bezpieczniki czy wyłączniki.

   

  Panele fotowoltaiczne są zdolne do wytworzenia napięcia zawsze w przypadku, gdy są oświetlone przy czym może to być światło słoneczne, ale również światło sztuczne. Dlatego należy brać pod uwagę, że w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej w nocy, gdzie wykorzystywane może być oświetlenie z wozów strażackich w celu prowadzenia akcji gaśniczej – ogniwa słoneczne są zdolne do wytworzenia napięcia.  Układy połączeń ogniw słonecznych mogą być szeregowe, równoległe lub mieszane. W przypadku połączeń szeregowych, w zależności od ilości paneli, napięcia powstałe w wyniku padania promieni świetlnych mogą osiągać wartości kilkuset volt.

   

  By uniknąć wielu nieprzewidzianych zdarzeń mogących spowodować pożar instalacji, zaleca się stosowanie zabezpieczeń w postaci  instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej, rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników. Ponieważ podnosi to koszty budowy takiej instalacji, wielu inwestorów niestety rezygnuje z tego typu środków ochronnych.

   

  W przypadku prowadzenia akcji gaśniczej, strażacy musza zgodnie z procedurami , wyłączyć w budynku główny wyłącznik prądu. Obowiązkiem właściciela budynku jest poinformowanie strażaków o wyposażeniu budynku w alternatywne źródła energii (samoczynne załączenie rezerwy – agregat prądotwórczy, instalacja fotowoltaiczna lub inne).  Taka informacja bardzo ważna dla dalszych decyzji o sposobie prowadzenia akcji gaśniczej oraz zastosowaniu środków gaśniczych (woda, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla). Jednak nawet w przypadku wyłączenia wszystkich źródeł zasilania w budynku, strażacy muszą postępować w taki sposób, jakby instalacja w budynku znajdowała się pod napięciem. Jest związane z występowaniem napięcia stałego generowanego przez panele fotowoltaiczne. Skutkuje to miedzy innymi do zastosowania odpowiednich środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych pod napięciem.

   

  Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe

  Warto wiedzieć, że najmniejsza niebezpieczna wartość prądu płynącego przez ciało człowieka przez dłuższy czas to 30 mA w przypadku prądu przemiennego lub 70 mA, gdy jest to prąd stały. W praktyce jednak częściej od minimalnej niebezpiecznej wartości prądu operuje się pojęciem najwyższej dopuszczalnej wartości bezpiecznego napięcia dotykowego, które może się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach środowiskowych. W normalnych, tzw. suchych warunkach (suche podłoże, suche ubranie, sucha skóra), dopuszczalna wartość bezpiecznego napięcia dotykowego wynosi 50 V dla napięcia zmiennego (AC) i 120 V dla napięcia stałego (DC) a jeśli jest mokro – 25 V AC i 60 V DC. Na instalacji PV napięcie stałe może osiągać w dzień wartości rzędu kilkuset woltów, co przekracza dopuszczalne wartości bezpieczne.

   

  Każda instalacja powinna mieć zabezpieczenia pozwalające w razie pożaru odłączyć inwerter od paneli fotowoltaicznych i od sieci energetycznej. Rozłączenie takie powinno gwarantować przerwę w obwodach zarówno po stronie prądu stałego, jak i po stronie prądu zmiennego. W pierwszej kolejności należy wyłączyć obciążenie za pomocą wyłączników nadprądowych lub rozłączników prądów roboczych po stronie zasilania budynku (główny wyłącznik prądu) lub bezpieczników znajdujących się w rozdzielnicy bezpiecznikowej budynku, a następnie wyłączyć prądy robocze po stronie prądu stałego.

   

  Należy jednak pamiętać, że po stronie DC, mimo rozłączenia instalacji PV, na zaciskach przewodów łączących moduły PV będzie występowało napięcie wynoszące kilkaset woltów!

   

  Czym gasić?

  W wielu europejskich krajach uznaje się, że elektrownie fotowoltaiczne można gasić wodą w ten sam sposób, jak inne urządzenia elektryczne pod napięciem do 400 V. Podczas gaszenia muszą być jednak przestrzegane następujące zasady (zgodnie z DIN VDE 0132):

   

  • odległość 1 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym pod prądem,
   ­
  • odległość 1 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym w czasie gaszenia rozproszonym strumieniem z prądownicy,
   ­
  • odległość 5 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym podłączonym do prądu w czasie gaszenia zwartym strumieniem z prądownicy.

   

  Australijska firma Solar Development opracowała środek gaśniczy przeznaczony wyłącznie do systemów PV. W gaśnicy znajduje się specjalny płyn, który po kontakcie z szybą tworzy na panelach warstwę nieprzepuszczalną dla promieni słonecznych. Gasi się tym samym, odcinając dostęp do promieniowania słonecznego, bez którego panele nie są w stanie wytworzyć napięcia. Warstwa środka gaśniczego po krótkim czasie zastyga i można ją odkleić od szkła. Niestety, gaśnica PV STOP na razie jest w Polsce niedostępna – poza tym pozostaje pytanie: co w przypadku instalacji o bardzo dużych mocach i dużych powierzchniach?

  Źródło: Przegląd Pożarniczy www.ppoz.pl

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Oferta kredytowania budowy instalacji fotowoltaicznych

  Na rynku bankowym istnieje wiele ofert umożliwiających sfinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Można sie zastanowić, czy korzystanie z tego typu pomocy przy budowie własnej elektrowni słonecznej jest opłacalne czy nie. Jest to uzależnione od wielu czynników, takich jak warunki otrzymania i spłaty kredytu, jego koszt, wysokość wkładu własnego itp. W przypadku jednak potrzeby skorzystania z tego rodzaju możliwości możemy skorzystac między innymi z oferty BOŚ Banku.

  W ofercie banku widnieją dwa warianty tzw. Eko Kredytu PV, z których jedna przeznaczona jest dla inwestora (oferta standardowa) oraz oferta promocyjna tzw. “Eko Kredyt ze słoneczną energią” dla firm współpracujących z Bankiem.
  Na stronie internetowej Banku możemy zapoznać się z warunkami finansowymi kredytu, które przedstawiają się następująco:

   

  RRSO dla Eko Kredytu PV-oferta standardowa

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,27 %, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 24.848,57 zł, zmienne w wysokości 6,83%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 12M (z dnia 16.03.2018r. wynosi 1,83%), powiększonej o marżę 5 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 4.848,57 zł (w tym: prowizja 1.000,00 zł kredytowana, odsetki 3.848,57 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 414,14 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.03.2018r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

   

  RSO dla Eko Kredytu PV-oferta promocyjna „Eko Kredyt ze słoneczną energią” dla firm współpracujących z Bankiem

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,28%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 24.319,30 zł, zmienne w wysokości 6,33%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 12M (z dnia 20.03.2018r. wynosi 1,83%), powiększonej o marżę 4,5 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 4.319,30 zł (w tym: prowizja 800,00 zł kredytowana, odsetki 3.519,30 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 405,32 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

   

  W obu przypadkach powyższe informacje nie stanowią oferty Banku w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

  Kolejną propozycję kredytową na sfinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej – dla klientów indywidualnych, oferuje bank CA Credit Agricole.

   


  Bank dzięki swojej ofercie umożliwi sfinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej maksymalnie do kwoty 80 000 zł. Okres spłat rat kredytu można rozłożyć maksymalnie na 96 miesięcy. Ponadto Bank umożliwia klientowi ustalenie daty spłaty raty mieśięcznej, tak by dopasować ją do terminu otrzymywania wynagrodzenia.
  Wysokość oprocentowania kredytu w skali rocznej (obowiązuje od 09.10.2014r) może wynieść maksymalnie 10%. Koszty prowizji za udzielenie kredytu kształtują się na poziomie do 20% od kwoty udzielonego kredytu.

  Kolejną propozycję kredytu na na sfinansownaie zakupu instalacji związanych z ekologicznym pozyskiwaniem ciepła i energii przedstawia na swoich stronach internetowych Alior Bank.
  Ofertę swoją kieruje on do osób fizycznych oraz firm sprzedających instalacje ekologiczne. Proponowany kredyt umozliwia sfinansowanie instalacji takich, jak: systemy fotowoltaiczne, instalacje solarne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, rekuperatory, indukcyjne generatory ciepła. Wysokość kredytu jaką można uzyskać zawiera się w przedziale od 300zł do 60 000zł, zaś okres spłaty kredytu może wynosić od 12 do 120 miesięcy. Bank nie wymaga od inwestora wniesienia wpłaty własnej. Na stronie Alior Banku można skorzystać z kalkulatora rat w celu określenia ich wysokości dla zaciaganego kredytu.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Granty na wymianę źródła ciepła

  Ogłoszenie o naborze


  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym” Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

   

  W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej.

   

  Na co można uzyskać dotację?

   

  Należy  dokonać wyboru jednej technologii spośród:

   

  • instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW,
  • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW.
  • instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc
  • w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.
   oraz dodatkowo:

  instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.
  Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:

  • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy,
  • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet,
  • instalacja fotowoltaiczna i węzeł cieplny.

   

  Kto może ubiegać się o dotację?

  Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Gminy Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Lubomia, Gminy Mszana, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory.

   

  Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

   

  O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe – nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

   

  Forma wsparcia?

  Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.

   

  Jak to zrobić?

  Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w na terenie jednej z 13 wskazanych gmin.
  Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.

   

  Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.

   

  Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.
  UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

   

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

   

  Nabór Grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 kwietnia 2018 do 30 maja 2018

   

  Wnioski można składać w:

  • Gmina Gaszowice, Urząd Gminy Gaszowice, Kancelaria – pok.01, osoba do kontaktu: Przemysław Ruczyński, tel. 32 43 27 144
  • Gmina Godów, Urząd Gminy Godów, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Anna Juzek, tel. 32 476 50 65 w. 33.
  • Gmina Gorzyce, Urząd Gminy Gorzyce, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Bożena Amalio-Nowak tel. 32 4513 056 wew. 48;
  • Miasto Jastrzębie-Zdrój, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna – bud. A, pok. 020, w godzinach pracy urzędu, osoby do kontaktu: Anita Młynarczyk, Ewa Smułka, tel. 32 47 85 326
  • Gmina Lubomia, Urząd Gminy Lubomia, pok. nr 7 (parter), w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Sabina Cieślak 32 4516614 wew. 38, Ewelina Mazur 32 4516614 wew.46
  • Gmina Mszana, Urząd Gminy Mszana, Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych (pok. 24), w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Patrycja Gadomska (tel. 32 47 597 59), Dorota Rajszys (tel. 32 47 597 48)
  • Gmina Pietrowice Wielkie, Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, Sekretariat Urzędu Gminy oraz pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu, osoby do kontaktu: Diana Ziegler, Beata Mludek, pokój nr 3
  • Miasto Pszów, Urząd Miasta Pszów, Biuro Obsługi Mieszkańca, bud.1, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Izabela Włoczek – Choroba 32 716 08 02
  • Miasto Racibórz, Urząd Miasta Racibórz, Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Jolanta Bujalska, 32 75 50 772.
  • Miasto Rybnik, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu, pokój 003.
  • Miasto Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Sabina Krzyżowska, tel. 32 45 37 435.
  • Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Agnieszka Jędzura, tel. 32 459 05 42
  • Miasto Żory – Informacja Urzędu Miasta Żory, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Monika Niemczyk, tel. 32 43 48 144.
   Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Katarzyna Palki, Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46

   

  Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu.

   
  Do pobrania

  Regulamin Gminy z dobrą energią
  Załącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu
  Załącznik 2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektugrantowego oraz minimalne wymagania dla urządzenia
  Załącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektem
  Załącznik 4 Protokół odbioru
  Załącznik 5 Karta audytu energetycznego
  Załącznik 6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
  Załącznik 7 Formularz zapytania ofertowego
  Załącznik 8 Wzór wniosku o wypłatę grantu
  Załącznik 9 Wymagania dla firmy – wykonawców instalacji w ramach projektu
  Załącznik 10 Wzór umowy powierzenia grantu

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  EKOkredyt Prosument II

     

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Program Smog dofinansowania

     

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Budownictwo energooszczędne

     

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Smart panele fotowoltaiczne

     

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Pompa-ciepla-fotowoltaika

     

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Instalacja fotowoltaiczna on-grid

  Instalacja fotowoltaiczna on-grid 

   

  Czy zastanawiałeś się jak zmniejszyć rachunki za prąd? Jednym z rozwiązań jest nie korzystanie z urządzeń elektrycznych. Mądrzejszym rozwiązaniem jest odłączanie urządzeń od zasilania, ponieważ w funkcji „stendby” pożerają niby nie wiele albo aż 5W. Okazuje się, że czuwające urządzenia przez długi okres czasu niewykorzystania marnują sporą ilość naszych pieniędzy. Wyłączanie urządzeń z sieci jest proste ale nie zawsze łatwe, ponieważ trzeba o tym pamiętać. Następnym ze sposobów bez wątpienia jest wymiana oświetlenia w całym domu na led. SmartEkoDom proponuje jeszcze inne rozwiązanie. Instalacja fotowoltaiczna on-grid jest bardzo dobrym rozwiązaniem na problem zbyt wysokich rachunków za energię elektryczną. System ten połączony jest bezpośrednio z siecią energetyczną z którą jest w pełni zsynchronizowany. Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd stały (DC), który  w inwerterze zostaje zmieniony na prąd zmienny (AC).Poniżej prezentujemy schemat takiej instalacji:

   

  Energia elektryczna w pierwszej kolejności zużywana jest na potrzeby aktualnego poboru prądu. Nadmiar wyprodukowanej energii może trafić do sieci energetycznej i jest możliwy do wykorzystania z tzw. opustem 0,8 dla instalacji do 10 kWp i 0,7 dla instalacji powyżej 10 kWp. Opust ten oznacza, że za każdą oddaną do sieci 1 kWh możemy z niej odebrać 0,8 kWh. Sieć energetyczna może być zatem magazynem energii. W celu uzyskania zgody na podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci niezbędny jest wniosek do naszego dostawcy. Na podstawie tego wniosku zostanie sporządzona umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości a dostawcą. Zaletą instalacji fotowoltaicznej jest pełna automatyzacja. Raz podłączona instalacja może nieprzerwanie działać przez 25 lat. Potwierdza to gwarancja producenta ogniw fotowoltaicznych. Specyfikacje oraz porównanie paneli znajdziesz tutaj.

   

  Jeżeli spodobał Ci się artykuł możesz również zobaczyć jaki jest koszt instalacji (kalkulator) oraz sprawdź jaka jest aktualna produkcja instalacji fotowoltaicznej działającej na dachu naszej firmy. Kalkulator

   

  Dostępne są również inne rodzaje instalacji off-grid oraz hybrydowa. Na tych stronach możesz dowiedzieć się jakie są różnice oraz którą wybrać dla siebie.

   

  Ograniczenie zużywanej energii np. przez tryb „stand by” o którym zostało wspomniane wcześniej można ograniczyć również w inny sposób Nexwell.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Elementy systemu fotowoltaicznego

       

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Magazyn enegii

     

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Smart rozwiązania

     

  Dowiedz się więcej