Fotowoltaika – ile to kosztuje

Ile kosztuje fotowoltaika?Niech wreszcie ktoś odpowie na to pytanie!Podstawowe pytanie, które przeważniei pada na samym początku rozmowy z klientem. Czasami nieco później, ale nie sposób go ominąć. Dlaczego zatem nie odpowiedzieć na nie, zanim się spotkamy u klienta w domu? To zdecydowanie ułatwi rozmowę.Zatem poniższy wpis będzie traktował Czytelniku, o kosztach wpływających na całkowitą wartość instalacji. Na końcu dowiesz się ile może Cię wynieść koszt jednego kilowata. Nie dokładnie.W przybliżeniu, ale da Ci obraz, jakimi wartościami będziemy operować w trakcie negocjacji handlowych. A teraz przejdźmy do wskazania, co składa się na koszt instalacji fotowoltaicznej: Rodzaj paneli fotowoltaicznych: Podziałów jest co najmniej kilka. Podstawowy jest taki, że mamy panele monokrystaliczne i polikrystaliczne. Te z przedrostkiem mono- są wykonane z jednego kryształu krzemu i przez to są efektywniejsze. Inaczej mówiąc, z tej samej powierzchni wafla krzemowego uzyskamy więcej energii, niż z takiej samej powierzchni panela polikrystalicznego, czyli takiego, który jest wykonany z wielu kryształów krzemu. Właściwie większość paneli na rynku to panele mono-. Na cenę paneli wpływają jeszcze takie czynniki, jak sprawność. Wiadomo, im większa tym lepiej. Gwarancja – im dłuższa tym lepiej. Roczna degradacja. Tym razem – im mniejsza, tym lepiej. Co jeszcze? Gdy ktoś sobie zażyczy moduły całe w kolorze czarnym, też zapłaci więcej. Jak ktoś lubi nowinki techniczne, to może zamówić panele tzw. bifacial, czyli takie, które absorbują światło z dwóch stron. Wiadomo – koszt wtedy będzie większy. Moduły są tematem niewyczerpanym. Jak ktoś jest mocno zainteresowany, to google może zaspokoić jego ciekawość w każdym temacie. Falownik: Falownik odpowiada za zmianę prądu stałego z paneli na prąd zmienny. Wartość falowników wzrasta wraz z mocą, którą są w stanie przetworzyć. Jeżeli montowany jest magazyn energii, to zamiast typowego falownika, montowany jest falownik hybrydowy, który może przekazywać energię do sieci albo do magazynu. Wiadomo, to zwiększa koszt, ale o tym w kolejnym odcinku. Montaż: Wybór jest między montażem na dachu, a montażem na gruncie. Jeżeli montujemy na dachu, to inaczej montuje się na papie. Inaczej, gdy dach pokryty jest dachówką. Jeszcze inaczej, gdy jest pokrycie blachą na rąbek. Normalne, że są to różne koszty. Gdy montujemy na gruncie, wartość inwestycji rośnie, gdyż potrzebujemy więcej konstrukcji i prawdopodobnie dłuższych przewodów. System przeciwpożarowy:Przy instalacjach powyżej 6,5 kW montowanych na dachu, dochodzi koszt systemu przeciwpożarowego, który w tych sytuacjach jest obowiązkowy.Elementy dodatkowe: Najczęściej jest to modem wi-fi, czy optymalizatory, gdy zachodzi niebezpieczeństwo zacienienia instalacji. Można też zdecydować się na na mikroinwertery, montowane pod panelami na dachu, zamiast jednego inwertera. gdy instalacja jest oddalona od nieruchomości, zwiększa się długość i średnica przewodów, to również podnosi wartość Ponadto: instalacja może być ubezpieczona, choć niektóre ubezpieczenia nieruchomości obejmują również instalację. poza tym raz w roku warto zrobić przegląd instalacji. Przykładowe wyliczenia:9,56 kilowat na dachu pokrytym dachówką – koszt jednego kilowata to około 3300 złotych. W skład zestawu21 sztuk modułów fotowoltaicznych z gwarancją 15 lat falowni z gwarancją 12 lat modem wi-fi skrzynki przepięciowe po stronie prądu stałego i przemiennego system przeciwpożarowy 9,56 kilowata na gruncie – koszt około 3600 do 3800 za kilowat.Jak wspomnieliśmy; ceny te mają charakter orientacyjny, ale pozwalają zorientować się w kosztach i zupełnie inaczej podchodzić do rozmów z handlowcami.

Read More »

Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie – najważniejsze informacje Podsumowanie aktualnych zasad programu Ciepłe Mieszkanie Beneficjenci Osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, najemcy lokali mieszkalnych należących do gminy. Wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-74 lokali. Zakres inwestycji Osoby fizyczne: m.in. pompy ciepła, kotły na pelet, podłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja, wymiana stolarki Wspólnoty: m.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje CO i CWU, fotowoltaika, rekuperacja. Forma i kwota wsparcia Osoby fizyczne: w zależności od dochodów, do 95% kosztów i do kwoty 43.900 zł. Wspólnoty: do 60% kosztów i do 375.000 zł Terminy Nabór ciągły, do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania środków. “Ciepłe Mieszkanie” 2024 – ogólnopolski program dla budynków wielorodzinnych “Ciepłe Mieszkanie” realizowane jest przez NFOŚiGW przy udziale wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które prowadzą nabór dla gmin. Następnie zaś jednostki samorządowe po otrzymaniu dofinansowania przeprowadzają nabór dla swoich mieszkańców. “Ciepłe Mieszkanie” – dla kogo? Końcowym beneficjentem programu może być: osoba fizyczna, dysponująca tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym lub wynajmująca lokal mieszkalny będący własnością gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (o ile nie wszystkie lokale w tym budynku należą do gminy); wspólnota mieszkaniowa, obejmująca od 3 do 7 lokali. Dofinansowanie dla budynków wielorodzinnych”Ciepłe Mieszkanie” – na co? Zakres wspieranych inwestycji zależy od typu beneficjenta. Osoby fizyczne: Demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchy”). Zakup i montaż nowego źródła ciepła lub podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku. Opcjonalnie: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz przygotowanie dokumentacji projektowej. Wspólnoty mieszkaniowe: Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku. Zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu). Zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Przygotowanie dokumentacji, w tym audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. Progi dochodowe w programie Ciepłe Mieszkanie Progi dochodowe, uprawniające do dofinansowania „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych w programie są następujące: Poziom Podstawowy: Dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. Poziom Podwyższony: Dla osób, w których gospodarstwie domowym przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym. 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Poziom Najwyższy: Dla osób, w których gospodarstwie domowym przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym. 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Lub dla osób posiadających ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Program “Ciepłe Mieszkanie” – ile dopłaty można otrzymać? Wysokość dopłat dla osób fizycznych uzależniona jest od ustalonych progów dochodowych. Poziom podstawowy w programie “Ciepłe Mieszkanie” W tym przypadku jego beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne o dochodzie rocznym, który nie może przekroczyć kwoty 135.000 zł. Maksymalna kwota dotacji będzie wynosić: do 30 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, przy czym nie więcej niż 16.500 zł na jeden lokal mieszkalny; do 35 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta, nie więcej jednak niż 19.000 zł na jeden lokal mieszkalny, znajdujący się w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. W przypadku uzyskania przez beneficjenta dochodów z różnych źródeł, są one sumowane, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135.000 zł. Poziom podstawowy w programie “Ciepłe Mieszkanie” Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska) nie może przekraczać kwoty: 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji w poziomie podwyższonym “Ciepłego Mieszkania” będzie wynosić: do 60 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 27.500 zł na jeden lokal mieszkalny; do 65 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanej przez beneficjenta końcowego, nie więcej jednak niż 29.500 zł na jeden lokal w budynku wielorodzinnym, który położony jest w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. Poziom najwyższy w programie “Ciepłe Mieszkanie” Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do tego progu kwalifikują się również osoby, mające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku (okresowego, stałego, rodzinnego czy też specjalnego zasiłku opiekuńczego), potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku poziomu najwyższego, maksymalna kwota dotacji, jaką może otrzymać beneficjent programu wynosi: do 90 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 41.000 zł na jeden lokal mieszkalny; do 95 proc. faktycznie poniesionych kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 43.900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. W przypadku wszystkich poziomów dofinansowania z programu “Ciepłe Mieszkanie”, warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, odnośnie tego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych z programu „Ciepłe Mieszkanie” Maksymalne kwoty dofinansowania dla wspólnot prezentują się następująco: Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła: Do 350.000 zł (60% całkowitych kosztów). Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej: Do 360.000 zł (60% całkowitych kosztów). Do 375.000 zł (60% całkowitych kosztów) dla projektów uwzględniających pompy ciepła. Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła: Do 150.000 zł (60% całkowitych kosztów). Ciepłe Mieszkanie – lista gmin, którym przysługują wyższe dotacje Program zakłada, że mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce będą mogli liczyć na dodatkowe środki na poprawę efektywności energetycznej. Listę gmin kwalifikujących się do podwyższonego wsparcia, możecie pobrać niżej: Ciepłe Mieszkanie – lista gmin, którym przysługuje wyższa dotacja Aby dowiedzieć, czy wasza gmina w ogóle wzięła udział w programie „Ciepłe Mieszkanie”, sprawdźcie jej stronę internetową lub skontaktujcie się z jej pracownikami. Gdzie można składać wnioski o dotację w “Ciepłym Mieszkaniu”? Wnioski należy składać w gminie, w której znajduje się lokal będący przedmiotem dofinansowanie.  NFOŚiGW, jak i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie prowadzą naboru wniosków dla osób fizycznych. Dopiero po zebraniu wniosków

Read More »

Granty na wymianę źródła ciepła ciepła

Granty na wymianę źródła ciepła Ogłoszenie o naborze Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym” Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej. Na co można uzyskać dotację? Należy  dokonać wyboru jednej technologii spośród: instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW, instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW. instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.oraz dodatkowo: instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach: instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy, instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet, instalacja fotowoltaiczna i węzeł cieplny. Kto może ubiegać się o dotację? Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Gminy Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Lubomia, Gminy Mszana, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory. Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej. O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe – nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”. Forma wsparcia? Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu. Jak to zrobić? Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w na terenie jednej z 13 wskazanych gmin.Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu. Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej. Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU Nabór Grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 kwietnia 2018 do 30 maja 2018 Wnioski można składać w: Gmina Gaszowice, Urząd Gminy Gaszowice, Kancelaria – pok.01, osoba do kontaktu: Przemysław Ruczyński, tel. 32 43 27 144 Gmina Godów, Urząd Gminy Godów, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Anna Juzek, tel. 32 476 50 65 w. 33. Gmina Gorzyce, Urząd Gminy Gorzyce, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Bożena Amalio-Nowak tel. 32 4513 056 wew. 48; Miasto Jastrzębie-Zdrój, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna – bud. A, pok. 020, w godzinach pracy urzędu, osoby do kontaktu: Anita Młynarczyk, Ewa Smułka, tel. 32 47 85 326 Gmina Lubomia, Urząd Gminy Lubomia, pok. nr 7 (parter), w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Sabina Cieślak 32 4516614 wew. 38, Ewelina Mazur 32 4516614 wew.46 Gmina Mszana, Urząd Gminy Mszana, Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych (pok. 24), w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Patrycja Gadomska (tel. 32 47 597 59), Dorota Rajszys (tel. 32 47 597 48) Gmina Pietrowice Wielkie, Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, Sekretariat Urzędu Gminy oraz pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu, osoby do kontaktu: Diana Ziegler, Beata Mludek, pokój nr 3 Miasto Pszów, Urząd Miasta Pszów, Biuro Obsługi Mieszkańca, bud.1, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Izabela Włoczek – Choroba 32 716 08 02 Miasto Racibórz, Urząd Miasta Racibórz, Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Jolanta Bujalska, 32 75 50 772. Miasto Rybnik, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu, pokój 003. Miasto Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Sabina Krzyżowska, tel. 32 45 37 435. Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Agnieszka Jędzura, tel. 32 459 05 42 Miasto Żory – Informacja Urzędu Miasta Żory, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Monika Niemczyk, tel. 32 43 48 144.Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Katarzyna Palki, Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46 Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu. Do pobrania Regulamin Gminy z dobrą energiąZałącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantuZałącznik 2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektugrantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeniaZałącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektemZałącznik 4 Protokół odbioruZałącznik 5 Karta audytu energetycznegoZałącznik 6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanychZałącznik 7 Formularz zapytania ofertowegoZałącznik 8 Wzór wniosku o wypłatę grantuZałącznik 9 Wymagania dla firmy – wykonawców instalacji w ramach projektuZałącznik 10 Wzór umowy powierzenia grantu

Read More »

Program Mój Prąd

Program Mój Prąd Program Mój Prąd będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie – poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Jak dodał, maksymalne wsparcie na gospodarstwo domowe to 5 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 50 procent kosztów budowy instalacji. Jak podało Ministerstwo Energii, programem zostaną objęte zestawy fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kilowatów (kW). Instalacja nie może być zakończona na dzień ogłoszenia konkursu, ale musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie. – Taka instalacja kosztuje 15-18 tysięcy złotych, zatem 5 tysięcy to wsparcie bardzo znaczące – oświadczył na konferencji minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zaznaczył, że jedynym warunkiem uzyskania takiego wsparcia będzie potwierdzenie zainstalowania przez operatora sieci dystrybucyjnej specjalnego licznika dwukierunkowego, który umożliwia rozliczanie zarówno pobranej, jak i oddanej do sieci energii. – Decydować będzie kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu 1 miliarda złotych, czyli 200 tysięcy prosumentów otrzyma wsparcie – dodał minister. Tchórzewski wyraził nadzieję, że nastąpi to szybko, bo zainteresowanie jest duże. – Zachęcam do korzystania – stwierdził szef ME. Minister podkreślił, że prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 roku ulgi w PIT, jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem.

Read More »

Zmiany w programie „Czyste powietrze”. Ma być łatwiej o pieniądze

Zmiany w programie „Czyste powietrze”. Ma być łatwiej o pieniądze 29 lipca br. wchodzą w życie kolejne zmiany w programie „Czyste powietrze”. Dotyczą zmiany wzoru wniosku o dotację, kwalifikacji kosztów oraz zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dofinansowania. Jakie zmiany w kwestii wniosków? Kluczową zmianą w programie jest delegacja uprawnień do przyjmowania wniosków. Od końca lipca wnioski o udział w programie będą przyjmować również gminy. Do tej pory tylko Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były zobligowane do przyjmowania dokumentów. Zmianie uległ wzór formularza wniosku o dofinansowanie. Został uproszczony i wyposażony w warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy. Dzięki temu nie będzie już konieczna dodatkowa wizyta w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu dopełnienia niezbędnych formalności. Kolejna zmiana dotyczy podziału formularza. Została wyodrębniona osobna część na ustalenie wysokości dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego. Zmiana wymagań programu Z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze usunięty został załącznik nr 1 „Wymagania techniczne”. Zapisy przeniesione zostały do dokumentu głównego.Budynki nieobjęte wymianą w ramach programu, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r., zostały zwolnione z konieczności spełnienia warunków technicznych dla źródeł ciepła. Pozostał tylko wymóg dla źródeł ciepła na paliwa stałe – co najmniej 5 klasa normy europejskiej EN 303-5:2012. Doprecyzowanie kosztów kwalifikowanych Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wnioski złożone przed wejściem w życie zmian rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem obowiązującym na dzień składania wniosku.Od 29 lipca br. maksymalny okres kwalifikacji kosztów nie może przekraczać 30 miesięcy od daty założenia wniosku. Do tej pory maksymalny okres wskazywany był jako 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Co z zabezpieczeniem umowy? Wprowadzone zmiany usuwają przymus składania przez beneficjenta programu weksla in blanco z klauzulą bez protestu w ramach zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.Zmienione zostały również wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy w związku z dopasowaniem do aktualnego regulaminu.Jak tłumaczą przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu “Czyste powietrze”, modyfikacja ma na celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom. Źródło: Bankier.pl

Read More »

Czy panele fotowoltaiczne się opłacają

Czy panele fotowoltaiczne się opłacają? Polacy coraz częściej decydują się na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Zarówno na prywatnych domach, jak i w gospodarstwach rolnych montowane są panele słoneczne i fotowoltaiczne. Nieliczni inwestorzy decydują się także na tworzenie farm fotowoltaicznych. W każdym z wymienionych przypadków koszt inwestycji jest znaczny, ale świadomość, że instalacja fotowoltaiczna ma bardzo długą żywotność (25-35 lat), a znajdujące się w zasięgu jej działania gospodarstwo domowe czy rolne staje się samowystarczalne energetycznie, jest wystarczającą motywacją do podjęcia działań. Warto dodać, że zarówno w przypadku inwestorów indywidualnych decydujących się na panele fotowoltaiczne w pojedynczym gospodarstwie albo zrzeszających się w spółdzielnie energetyczne, jak i tych stawiających na rozwój komercyjnych farm fotowoltaicznych, możliwe jest pozyskanie dofinansowania. Istotny jest także fakt, że nawet pojedyncze gospodarstwo domowe zaopatrzone w panele fotowoltaiczne może sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej i w ten sposób zarabiać. Sprawdź również: Zalety posiadania zestawu fotowoltaicznego Korzystne warunki klimatyczne Najwięcej obaw wśród inwestorów indywidualnych i komercyjnych wzbudzają warunki klimatyczne Polski. Wydaje się, że nasz kraj nie jest wystarczająco nasłoneczniony, żeby opłacalne było montowanie urządzeń pozyskujących energię z promieniowania słonecznego. Tymczasem klimat w Polsce sprzyja inwestycjom w panele fotowoltaiczne. W skali kraju 80% uzysków energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej będzie przypadało na półrocze letnie oraz miesiące wiosenne i jesienne, ale na południu Polski może to być nawet o 10% więcej w stosunku do obszarów najbardziej wysuniętych na północ.To nieprawda, że fotowoltaika najefektywniej pracują w czasie długo utrzymującej sięsłonecznej bezwietrznej aury – właśnie wtedy może dojść do przegrzewania się ogniw i spadku sprawności tych urządzeń. Klimat Polski jest więc optymalny i sprzyja inwestycjom w panele fotowoltaiczne nawet wtedy, kiedy budujemy dom w najmniej nasłonecznionych rejonach kraju. Koszt inwestycji Kolejny powód do zmartwienia to pieniądze.Koszt budowy elektrowni fotowoltaicznej zależy od jej wielkości.Farmy fotowoltaiczne są najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę koszt inwestycji w stosunku do stopy zwrotu i czasu. Mała elektrownia fotowoltaiczna to system o mocy od 40 do 200 kW. Duża – to system o mocy powyżej 200 kW. Koszt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp to koszt ok. 4 – 4.5 mln zł. Typowa elektrownia o mocy 1 MWp zajmuje obszar około 2 ha i jest w stanie wyprodukować od 950 – 1100 MWh rocznie w zależności od lokalizacji i konfiguracji. W przypadku pojedynczego domu albo gospodarstwa rolnego należy się liczyć z kosztem rzędu 4,5 tys zł za instalację o mocy 1 kWp. Jeśli w domu planowane jest ogrzewanie elektryczne, instalacja fotowoltaiczna powinna mieć moc powyżej 5 kWp – łączny koszt inwestycji to zatem ponad 20 tys zł. Jak wspomniano, inwestorzy mogą starać się o dofinansowanie. Możliwość dofinansowania Przydomowe instalacje fotowoltaiczne można finansować poprzez pozyskanie dotacji, subwencji czy preferencyjnych kredytów. Warto mieć świadomość, że o większość dotacji, czyli o dofinansowanie bezzwrotne, starać się można dopiero po założeniu instalacji – mamy na to średnio rok. Poszukując dotacji koniecznie trzeba zajrzeć na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program Prosument 2 i Program Czyste Powietrze). Od 1 stycznia 2019 osoby prywatne mogą odliczyć sobie koszt instalacji fotowoltaicznej od podatku. Pierwsza w Polsce farma fotowoltaiczna została w dużej mierze sfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Projekt ten uzyskał dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Dzisiaj dofinansowanie do farm fotowoltaicznych przyznawane jest na szczeblu lokalnym. Jak szybko zwraca się inwestycja? W przypadku każdej instalacji fotowoltaicznej oszczędności będą inne. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku instalacji indywidualnej grę wchodzą zarówno oszczędności uzyskane na miesięcznych rachunkach za prąd, jak i te długofalowe – wynikające z uniezależnienia się od sieci oraz związane z możliwością wykorzystania nadwyżek energii gromadzonych na użytek własny w akumulatorach. Na uwadze trzeba mieć także pieniądze wpływające do domowego budżetu w związku ze sprzedażą nadwyżek energii do sieci dystrybucyjnej. Jak podaje portal budujemydom.pl, bez instalacji fotowoltaicznej roczny rachunek za energię wyniesie około 2310 zł. Z instalacją – 608,03 zł, gdy część energii będzie magazynowana przez elektrownię, a następnie odkupiona przez właściciela domowej fotowoltaiki. Jeśli cała energia zostanie zużyta na własne potrzeby to rachunek wyniesie 169,79 zł. W ciągu ćwierćwiecza da się zaoszczędzić około 80 000 zł. Jeśli koszt instalacji wyniesie około 23 tys. zł, to szacowany zysk w ciągu ćwierćwiecza będzie się równał około 57 000. Zwrot kosztów inwestycji w przypadku paneli fotowoltaicznych i obecnego sposobu rozliczania w zależności od wielkości instalacji waha się od kilku do kilkunastu lat. Rozważając inwestycje w panele fotowoltaiczne dla indywidualnego gospodarstwa domowego lub rolnego warto skorzystać z kalkulatora fotowoltaicznego, który oblicza opłacalność paneli fotowoltaicznych, uwzględniając zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego, a potem porównuje je z mocą dostępnych modułów instalacyjnych. W efekcie otrzymamy informację o tym, jak duża moc elektrowni słonecznej jest wymagana do pokrycia tego zapotrzebowania. Czy lokalizacja farmy fotowoltaicznej ma znaczenie? Teren, na którym powstanie farma fotowoltaiczna musi mieć co najmniej 2 hektary powierzchni (jeśli chcemy uzyskać minimum 1MW energii). Dobrze usytuować farmę na terenie, na którym jest duże natężenie promieniowania słonecznego w skali rocznej, a powietrze nie jest mocno zapylone (uwaga na smog!). Przed podjęciem ostatecznej decyzji o lokalizacji warto przeprowadzić audyt energetyczny w celu oszacowania w jakim stopniu inwestycja jest opłacalna i jak szybko zwrócą się poniesione na nią koszty. Optymalna lokalizacja farmy fotowoltaicznej to możliwość uzyskania takiej ilości energii, która uniezależnia gospodarstwa domowe podpięte do lokalnej sieci dystrybucyjnej od zewnętrznych dostawców. Wysoki koszt budowy farmy sprawia, że powinna to być inwestycja dobrze przemyślana i starannie zaplanowana. Jednym z największych atutów instalacji fotowoltaicznych pozostaje ich ekologiczny charakter. Odejście od rabunkowej eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii przyczynia się do przywrócenia równowagi w przyrodzie. Instalacje fotowoltaiczne nie mają negatywnego wpływu na otoczenie. Kolejna kwestia to możliwość uniezależnienia gospodarstwa domowego i/lub rolnego od zewnętrznych dostawców energii. Żeby jednak instalacja dawała maksymalne osiągi, wszystkie składające się na nią elementy muszą być najwyższej jakości, a firma, której zlecimy montaż instalacji powinna mieć duże doświadczenie. Instalacje fotowoltaiczne umożliwiają całkowicie przyjazną dla środowiska naturalnego produkcję energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. Ta konwersja jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i upraw oraz opłacalna ekonomicznie.

Read More »

Przyszłość fotowoltaiki – w jakim kierunku rozwija się trend na bycie eko

Przyszłość fotowoltaiki – w jakim kierunku rozwija się trend na bycie eko? Fotowoltaika od kilku lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. Istnieje również duża świadomość dotycząca opłacalności instalacji. W efekcie prosumenci szukają nowych, jeszcze bardziej efektywnych rozwiązań pozwalających na montaż paneli na innych obiektach, niż domy. Bardzo często fotowoltaika łączona jest z pompami ciepła, dzięki czemu zyskuje się darmową energię do ich zasilania. W jakim kierunku rozwija się trend na bycie eko w Polsce oraz na świecie? Fotowoltaika jako świetna inwestycja Szacuje się, że fotowoltaika stanie się w najbliższych latach w Polsce głównym celem inwestycji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Możliwe, że także w całej polskiej elektroenergetyce. Lata 2020-2021 mogą być bardzo intratne dla inwestorów i dostawców ogniw fotowoltaicznych, szczególnie ze względu na spadające koszty projektów oraz budowy i przyłączeń farm fotowoltaicznych. W fotowoltaikę inwestują właściciele firm upatrując OZE jako sposób na zmniejszenie kosztów firmowych. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku lub na gruncie pozwala zasilić wiele urządzeń, w tym komputerów. Nadwyżka może zostać odsprzedana do sieci energetycznej, w oparciu o korzystny system rozliczeń. Opłacalnym rozwiązaniem jest również leasing fotowoltaiki, który nie wymaga wysokich nakładów początkowych. Bardzo często opłata wstępna oraz miesięczne raty leasingowe są w pełnej wysokości uwzględniane jako koszty firmowe. W rezultacie instalacja fotowoltaiczna zarabia na siebie poprzez leasing, ponieważ miesięczne oszczędności z tytułu produkcji zielonej energii pokrywają niemal całkowicie raty leasingowe. Ze względu na prognozowane duże podwyżki cen energii elektrycznej dla firm w 2020 roku oraz niższe koszty instalacji paneli, coraz więcej osób rozważa montaż paneli fotowoltaicznych. Jeśli dodatkowo instalację połączy się z pompą ciepła, zyski mogą być ogromne. Posiadanie instalacji fotowoltaicznej nie generuje kolejnych wydatków, ponieważ jest to system bezobsługowy. Ponadto obecność paneli może znacząco podnieść wartość nieruchomości. Może Cię zainteresować: Czy panele fotowoltaiczne się opłacają? Rozwój fotowoltaiki – nowe technologie Technologie stosowane w instalacjach fotowoltaicznych są stale rozwijane. Ciekawą nowością, która może stać się rewolucyjna, są dwustronne panele fotowoltaiczne. Dzięki takiej konstrukcji, instalacja ustawiona w odpowiednim miejscu oraz na właściwej wysokości może zwiększyć swoją wydajność nawet o 25% w porównaniu do klasycznych, jednostronnych paneli. Efekt ten jest możliwy, ponieważ wykorzystywane jest również światło odbijające się od podłoża. Dwustronne panele fotowoltaiczne mają ponadto szersze zastosowanie, i mogą być zamontowane na fasadach oraz zadaszeniach. Mogą też zastępować ogrodzenia oraz bariery dźwiękochłonne. Prowadzone są badania nad ogniwami nowej generacji z użyciem parowskitów, które są elastyczne i częściowo transparentne. Naukowcy pracują też nad przełomową technologią drukowania elektrod w skali nano, dzięki czemu przezroczysta warstwa przewodząca mogłaby zostać użyta między innymi do produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych. Trendem nadchodzących lat są moduły BIPV (ang. building integrated photovoltaics) przeznaczone do integracji z budynkiem, które mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych wykorzystywanych w pokryciach dachowych czy elewacji. Moduły BIPV mogą być dostosowane do architektury i stylu danego budynku. Występują w różnych grubościach i kształtach w zależności od wymagań projektanta. W efekcie możliwe jest zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz zwiększenie atrakcyjności budynku. Sprawdź również: Co warto wiedzieć o fotowoltaice? Fotowoltaika w Polsce i na świecie Fotowoltaika w Polsce dynamicznie rozwija się począwszy od 2015 roku. Pod koniec 2017 liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączona do systemu elektroenergetycznego wyniosła już 28 000. Wzrost instalacji wynika z zobowiązań międzynarodowych, jakie zostały przejęte przez Polskę w ramach Unii Europejskiej. Określają one, że udział OZE w zużyciu energii w 2020 roku wynosić ma 15%. Natomiast według danych z 2018 roku łączna moc z Odnawialnych Źródeł Energii wynosiła zaledwie kilka procent. Sytuacja ta powinna poprawić się w 2020 roku. W przypadku rynków światowych prym wiodą kraje Azji i Pacyfiku, Europy i Ameryki Północnej. Ogromne farmy znajdują się w Chinach, Indiach, USA oraz Arabii Saudyjskiej, i potrafią zajmować powierzchnię kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Przyjmują także rozmaite kształty widoczne dobrze z lotu ptaka – na przykład głowy Myszki Miki. Fotowoltaika odgrywa dużą rolę również u naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy w związku z rewolucją energetyczną zainwestowały ogromne sumy w fotowoltaikę, co pozwala im czerpać w ciepłych miesiącach energię stanowiącą 15% produkcji energii w całym kraju. Współpraca pompy ciepła i fotowoltaiki Współpraca pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, zarówno ze względów finansowych, jak też ekologicznych. Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii, ale ważna część urządzenia w postaci sprężarki, potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania około 20% energii elektrycznej, która może zostać pozyskana z paneli PV. Wśród pozostałych korzyści wynikających z takiego rozwiązania wymienić można zmniejszenie kosztów ogrzewania domu, brak kosztów inwestycyjnych związanych z użytkowaniem kotłowni oraz magazynu opału czy finansowy wzrost wartości inwestycyjnej domu. Wybierając instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła zyskuje się indywidualny wkład w likwidację smogu i walkę z globalnym ociepleniem. Przyszłość fotowoltaiki Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, zestawy fotowoltaiczne są coraz bardziej wydajne, pojawiają się też na wielu obiektach, które do tej pory nie były używane do montażu paneli. Oprócz dachów domów wykorzystuje się na przykład wiaty instalowane na parkingach samochodowych. Rozwiązania tego typu stosuje się w obiektach, na których nie ma wystarczającej przestrzeni do zainstalowania generatora na miarę potrzeb użytkownika. Rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija, a optymistyczne scenariusze zakładają, że w 2040 roku PV stanowić ma 25% całości mocy zainstalowanej w Polsce.

Read More »

Na co zwracać uwagę przy wyborze paneli fotowoltaicznych. 7 rzeczy, o których musisz pamiętać

Na co zwracać uwagę przy wyborze paneli fotowoltaicznych. 7 rzeczy, o których musisz pamiętać “Na co zwracać uwagę przy wyborze paneli fotowoltaicznych. 7 rzeczy, o których musisz pamiętać” W dzisiejszych czasach, kiedy coraz bardziej zwracamy uwagę na ekologiczne źródła energii, panele fotowoltaiczne stają się jednym z najpopularniejszych rozwiązań. Możliwość wykorzystania energii słonecznej do zasilania naszych domów i firm wydaje się nie tylko ekologicznie, ale także ekonomicznie korzystna. Jednak przed dokonaniem wyboru odpowiednich paneli fotowoltaicznych, istnieje kilka istotnych parametrów, na które warto zwrócić uwagę. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo tym czynnikom, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję przy wyborze paneli fotowoltaicznych.  Wydajność paneli: Jednym z najważniejszych czynników, na które należy zwrócić uwagę, jest wydajność paneli fotowoltaicznych. Mierzy się ją w procentach i odnosi się do zdolności paneli do zamiany światła słonecznego na energię elektryczną. Wybierając panele o wyższej wydajności, będziesz mógł wytwarzać większą ilość energii i korzystać z większych oszczędności na rachunkach za prąd. Współczynnik temperaturowy: Warto również zwrócić uwagę na współczynnik temperaturowy paneli fotowoltaicznych. Panele o niższym współczynniku temperaturowym mają lepszą wydajność w warunkach wysokich temperatur. Wybierając panele o niskim współczynniku temperaturowym, możesz osiągnąć większą wydajność w upalne dni. Jakość wykonania: Niezwykle ważne jest również sprawdzenie jakości wykonania paneli fotowoltaicznych. Wybierając renomowanego producenta o ugruntowanej pozycji na rynku, masz większą pewność co do trwałości i niezawodności paneli. Panel powinien być solidnie wykonany, odporny na warunki atmosferyczne i posiadać odpowiednie certyfikaty. Gwarancja: Przy wyborze paneli fotowoltaicznych zwróć uwagę na długość gwarancji oferowanej przez producenta. Im dłuższa gwarancja, tym większe zaufanie można mieć do jakości paneli. Upewnij się, że gwarancja obejmuje zarówno wydajność paneli, jak i ich fizyczną integralność. Rozmiar i moc: Przy wyborze paneli fotowoltaicznych należy wziąć pod uwagę także ich rozmiar i moc. Sprawdź, czy masz wystarczającą ilość miejsca na swoim dachu lub terenie, aby zainstalować panele o odpowiedniej powierzchni. Ponadto, zwróć uwagę na moc paneli, która jest mierzona w watach. Upewnij się, że wybrana moc paneli jest wystarczająca do pokrycia Twojego zapotrzebowania na energię. Efektywność w warunkach słabego oświetlenia: Pomimo że panele fotowoltaiczne wykorzystują energię słoneczną, istnieją również dni, kiedy nasłonecznienie jest słabsze. Dlatego ważne jest, aby wybrać panele o wysokiej efektywności w warunkach słabego oświetlenia. Wysoka efektywność w warunkach zachmurzenia pozwoli na kontynuację produkcji energii nawet w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych. Kompatybilność i system montażu: Przy wyborze paneli fotowoltaicznych warto upewnić się, czy są one kompatybilne z istniejącym systemem elektrycznym w Twoim domu lub firmie. Dodatkowo, zwróć uwagę na łatwość montażu paneli. Wybierz panele, które są łatwe w instalacji i oferują wygodne rozwiązania montażowe. Opinie i referencje: Przed podjęciem ostatecznej decyzji, zaleca się sprawdzenie opinii innych użytkowników lub klientów danego producenta paneli fotowoltaicznych. Przeczytaj recenzje, szukaj referencji i dowiedz się więcej o doświadczeniach innych osób. To pomoże Ci lepiej zrozumieć jakość produktu i jakość obsługi klienta. Wybór paneli fotowoltaicznych to inwestycja na lata, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się wszystkim istotnym parametrom przed podjęciem decyzji. Zwracając uwagę na wydajność paneli, współczynnik temperaturowy, jakość wykonania, gwarancję, rozmiar i moc, efektywność w warunkach słabego oświetlenia, kompatybilność i system montażu oraz opinie innych użytkowników, będziesz miał pewność, że wybierasz panele fotowoltaiczne o wysokiej jakości i optymalnej wydajności. Przeanalizowanie tych czynników i dokładne badanie rynku pomoże Ci podjąć świadomą decyzję, która przyniesie Ci korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Przekształć swoje domowe lub firmowe dachy w źródło czystej energii i dołącz do słonecznej rewolucji już dziś!

Read More »

Fotowoltaika: Jak to się zaczęło

Fotowoltaika: Jak to się zaczęło? Wstęp: Fotowoltaika, innowacyjna technologia konwersji energii słonecznej na energię elektryczną, rewolucjonizuje nasz sposób pozyskiwania i wykorzystywania energii. Jednak mało osób zdaje sobie sprawę z fascynującej historii tego wynalazku oraz wkładu naukowców, takich jak Becquerel i Czochralski, w rozwój tej technologii. W tym artykule przyjrzymy się genezie fotowoltaiki oraz istotnym wydarzeniom i odkryciom, które legły u podstaw jej rozwoju. Odkrycie efektu fotowoltaicznego: Augustin-Jean Fresnel: Francuski fizyk Augustin-Jean Fresnel w 1819 roku jako pierwszy zaobserwował, że światło słoneczne generuje napięcie elektryczne w niektórych substancjach, takich jak selen. Choć jego badania nie przyniosły znaczących praktycznych zastosowań, stanowiły początek eksploracji tego zjawiska. Efekt fotoelektryczny i prace Becquerela: Aleksander-Edmond Becquerel: W 1839 roku francuski fizyk Aleksander-Edmond Becquerel odkrył efekt fotoelektryczny, który stanowił podstawę dla dalszych badań nad fotowoltaiką. Zauważył, że materiały światłoczułe emitują prąd elektryczny pod wpływem naświetlania. Jego prace otworzyły nowe możliwości wykorzystania energii słonecznej. Wynalazek pierwszej ogniwa fotowoltaicznego: Charles Fritts: W 1883 roku amerykański inżynier Charles Fritts skonstruował pierwsze praktyczne ogniwo fotowoltaiczne. Jego konstrukcja opierała się na warstwie cienkiego selenku kadmu umieszczonej na metalowej podstawie. Chociaż efektywność tego ogniwa była niska, stanowiło ono przełomowy moment w rozwoju fotowoltaiki. Badania nad materiałami półprzewodnikowymi: W latach 20. XX wieku polski chemik Jan Czochralski przeprowadził istotne badania nad procesem krystalizacji materiałów półprzewodnikowych. Jego prace zaowocowały opracowaniem metody, znanej jako metoda Czochralskiego, do wytwarzania monokryształów, które były kluczowe dla rozwoju paneli fotowoltaicznych o wyższej efektywności. W 1954 roku Daryl Chapin, Calvin Fuller i Gerald Pearson, naukowcy z amerykańskiego laboratorium Bell, przeprowadzili kluczowy eksperyment, który dał początek rozwojowi ogniw fotowoltaicznych opartych na krzemie. Ich prace doprowadziły do wynalezienia pierwszego praktycznego i wydajnego ogniwa krzemowego, które osiągało efektywność wynoszącą około 6%. To odkrycie otworzyło nowe perspektywy dla zastosowania energii słonecznej jako źródła czystej energii elektrycznej. Ewolucja technologii fotowoltaicznych: Lata 60. i 70.: W kolejnych dekadach naukowcy skoncentrowali się na dalszym doskonaleniu technologii fotowoltaicznych. Zwiększono efektywność ogniw, opracowano nowe materiały półprzewodnikowe oraz wprowadzono techniki produkcji masowej paneli fotowoltaicznych.

Read More »