Dofinansowania na fotowoltaikę dla osób fizycznych

Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zasobów wodnych.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują realizację:

  • likwidację pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o. opalanym gazem, olejem opałowym lub zasilanym energią elektryczną, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem c.o. na biomasę, kotłem węglowym z automatycznym podajnikiem oraz pompą ciepła do c.o.
  • zakupu i montażu w nowobudowanych budynkach mieszkalnych pompy ciepła do ogrzewania budynku lub systemu ogrzewania elektrycznego oraz urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W celu uzyskania dotacji, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek o dotację, a następnie zawrzeć umowę dotacyjną z Miastem. W czasie pandemii koronawirusa wnioski można składać od 4 stycznia 2021 r. :

  • za pośrednictwem poczty polskiej,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • do skrzynki na korespondencję w budynku Urzędu Miasta.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Można je pobrać osobiście w budynku Urzędu Miasta (hol główny) bądź ze strony internetowej (link poniżej).

Wysokość przyznawanych dotacji:

Zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – w wysokości:

 

1) 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

 

a) 3.000,00 zł – do zakupu i montażu powietrznych pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z    zastosowaniem rekuperatora:
– koszty kwalifikowane dla pomp ciepła to: koszt zakupu pompy ciepła wraz z osprzętem i/lub usługa montażu,
– koszty kwalifikowane dla wentylacji mechanicznej to: zakup materiałów, rekuperatora i usługa montażu instalacji,
– dotacje te nie wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-2 uchwały nr.XVI.169.2020,

 

b) 8 000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku:
– dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-2 uchwały nr.XVI.169.2020
– koszty kwalifikowane to: koszt zakupu i/lub montażu pompy ciepła wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki),
– warunkiem udzielenia dotacji jest udokumentowanie zezłomowania kotła na paliwo stałe.

 

2) Do wykonania instalacji fotowoltaicznej w wysokości:
– 1500 zł brutto za 1 kW mocy instalacji,
– dotacja obejmuje instalacje o maksymalnej mocy do 5 kW,
– koszty kwalifikowane to: koszt zakupu materiałów i/lub koszt usługi wykonania instalacji fotowoltaicznej.

 

O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:

a) posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,

 

b) złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku kalendarzowym,


– dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego

Zakup i montaż w nowobudowanych budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i systemu ogrzewania elektrycznego – w wysokości:

 

1) 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu, ale nie więcej jak:

 

a) 3.000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora
– koszty kwalifikowane dla pomp ciepła to:
– dla urządzenia kompaktowego – zakup i usługa montażu bez kosztów za materiały instalacyjne,
– jednostka samodzielna – zakup i usługa montażu bez kosztów za materiały instalacyjne oraz bez kosztu zbiornika na wodę
– koszty kwalifikowane dla wentylacji mechanicznej to:
– zakup materiałów, rekuperatora i usługa montażu instalacji,
– dotacje te nie wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do urządzenia grzewczego,
na zasadach wymienionych w § 4 pkt 6 ppkt c.

 

b) 8 000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku.
– dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, wymienionego w § 4 pkt 6,

– koszty kwalifikowane to: koszt zakupu i/lub montażu pompy ciepła wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki),

 

c) 5.000,00 zł – do wykonania systemu ogrzewania elektrycznego (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne)
– koszty kwalifikowane to: cena zakupu kotła c.o. wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., naczynie przeponowe, pompki, regulatory, czujniki, komin oraz inne materiały instalacyjne) oraz cena usługi jego montażu,

 

2) Do wykonania instalacji fotowoltaicznej w wysokości:
– 1500 zł brutto za 1 kW mocy instalacji,
– dotacja obejmuje instalacje o maksymalnej mocy do 5 kW.
– koszty kwalifikowane to: koszt zakupu materiałów i/lub koszt usługi wykonania instalacji fotowoltaicznej.

 

O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:
a) posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,


b) złożenia i zrealizowania wniosku o dotację na zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym w danym roku kalendarzowym,

 

– dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany obowiązujące od 2021 roku

Do budynków mieszkalnych nowobudowanych jako urządzenie grzewcze dotowana będzie tylko pompa ciepła do c.o. lub system ogrzewania elektrycznego.

 

O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:

posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku kalendarzowym, dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego.

 

Uchwała Nr XVI.169.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska” w Biuletynie Informacji Publicznej (Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz tryb ich udzielania i rozliczania – Uchwały – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)

Wszystko co musisz zrobić, aby skorzystać z programu 

Wykonać projekt instalacji
Powierz wykonanie projektu wraz z załącznikami naszej firmie.

Wypełnić wniosek na dofinansowanie
Wypełnimy wnioski o dofinansowanie na podstawie fachowo wykonanego projektu.

Zlecić montaż instalacji
System zamontują osoby z uprawnieniami UDT do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz elektrycznych.

Uruchomić monitoring zysków
Proponowane systemy zapewniają monitoring oraz wizualizację pracy oraz uzyski wyprodukowanej energii.