Dofinansowanie Mój Prąd

15 kwietnia 2022 roku została uruchomiona czwarta edycja programu Mój Prąd. Na wsparcie fotowoltaiki prosumenckiej NFOŚiGW przeznaczy 350 milionów złotych. Program realizowany będzie do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków.

 • dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • moc instalacji fotowoltaicznej 2-10 kWp,
 • program wspiera zakup magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią,
 • dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, wysokość wynosi do 20,5 tys. zł - premiowany jest zakup i montaż instalacji PV z elementem dodatkowym,
 • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
 • o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu (dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł, dla pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach).

 

Ważne: Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

 

 

Jakie produkty obejmuje dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0?

 • sama instalacja fotowoltaiczna do 4 000 zł
 • instalacja fotowoltaiczna z dodatkowym produktem do 5 000 zł
 • magazyn energii do 7 500 zł
 • magazyn ciepła ichłodu do 5 000 zł
 • systemy zarządzania energią do 3 000zł

Łącznie zatem można uzyskac dotacje na kwote nawe 20 500 zł.

 

Dokumenty z którymi nalezy sie zapoznać przed złożeniem wniosu o dotację:

 1. Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4).    Program Priorytetowy MP4.pdf667.56 KB
 2. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4).  
  Regulamin naboru wniosków MP4.pdf1.27 MB

 

Uwaga!

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.