Kalkulator

Kalkulacja uzysków energii oraz analiza ekonomiczna

Roczne zapotrzebowanie
na energię elektryczną:

Proponowana wielkość
instalacji fotowoltaicznej

Kąt pochylenia Twojego dachu:

25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°
10°
15°
20°

Skierowanie dachu:

Południe
Płd - zach.
Zachód
Pn - zach.
Północ
Pn - wsch.
Wschód
Płd - wsch.

Całkowita roczna produkcja energii

Roczna produkcja
Zużycie własne ?
Energia zmagazynowana w sieci
Zużyta energia na potrzeby własne
Roczne ograniczenie emisji CO2

Stopa zwrotu instalacji (w latach)

Koszt instalacji
Wartość dotacji
Wartość inwestycji
Koszt przeglądu

Twój roczny dochód

Instalacja:
?
przeliczona cena en. odebr. z sieci
energia odebrana z sieci
zużyta na bieżąco


Całkowity roczny zysk
Zysk po 25 latach

Roczne rachunki za elektryczność

Dzis

Po 25 latach

Instalacja paneli słonecznych w celu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną wciąż budzi wątpliwości co do opłacalności. Inwestując w fotowoltaikę, chcesz mieć pewność, że nie stracisz pieniędzy, ponosząc znacznie wyższe koszty niż w przypadku dostaw z sieci energetycznej. Jeśli chcesz wiedzieć czy i ile zyskasz oraz kiedy zwróci się inwestycja, wykorzystaj kalkulator opłacalności.

Jak obliczyć ilość potrzebnych paneli fotowoltaicznych?

Panele słoneczne – zwłaszcza te wysokiej jakości – nie należą do tanich. Dlatego przed ich instalacją jest konieczne precyzyjne obliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną i niezbędną moc domowej elektrowni słonecznej. Dzięki temu zainstalujesz tylko tyle paneli, aby pokryły potrzeby Twojego gospodarstwa i były maksymalnie wykorzystane. W efekcie nie poniesiesz zbędnych wydatków. Jednocześnie skrócisz tzw. okres zwrotu, czyli czas, w którym zyski osiągnięte dzięki korzystaniu z darmowej energii pokryją koszty instalacji.

Warto dodać, że tylko w przypadku fotowoltaiki inwestycja zwraca się całkowicie, gdyż dzięki niej korzystasz z darmowego prądu. W efekcie środki, które teraz przeznaczasz na zapłacenie rachunków za energię elektryczną, mogą być wykorzystanie na zakup i montaż ogniw. Kiedy wartość rachunków i koszt instalacji wyrównają się, możesz liczyć swój zysk. Jest on tym większy i pojawia się tym szybciej, im precyzyjniej obliczysz ilość potrzebnych paneli. Pomoże Ci w tym kalkulator opłacalności fotowoltaiki.

Kalkulator opłacalności – co bierze pod uwagę?

Kalkulator internetowy, który oblicza opłacalność paneli fotowoltaicznych, uwzględnia zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego, a następnie porównuje je z mocą dostępnych modułów instalacyjnych. W efekcie otrzymujesz informację zwrotną o tym, jak duża moc elektrowni słonecznej jest wymagana do pokrycia tego zapotrzebowania. Podczas prognozowania przewidywanych potrzeb są uwzględniane różne dodatkowe czynniki:

  • kąt nachylenia dachu,
  • kierunek usytuowania dachu,
  • roczna produkcja energii,
  • zużycie własne,
  • energia zmagazynowana w sieci,
  • energia zużyta na potrzeby własne,
  • stopa zwrotu instalacji.

Wynik jest informacją o długości okresu zwrotu, wskazując po ilu latach zaczniesz czerpać zyski. Informuje też o wysokości rocznego zysku oraz oblicza Twój całkowity zysk po 25 latach.

Czy okres zwrotu z kalkulatora daje 100% pewność?

Kalkulator opłacalności fotowoltaiki pozwala obliczyć szacunkowe korzyści, jakie osiągniesz z danej instalacji. Nie stanowi jednak 100% gwarancji. Różnice w kwotach i latach mogą wynikać z wielu czynników, począwszy od wahań cen energii elektrycznej czy zmiany poziomu zapotrzebowania na prąd w Twoim gospodarstwie (np. po narodzinach dziecka czy rozpoczęciu działalności gospodarczej), po nieprzewidziane awarie czy wzrost kosztów serwisowania. Niezgodność wyliczeń może też działać na Twoją korzyść, jeśli np. ocieplisz dom czy wymienisz okna na energooszczędne. Ekonomiczne wykorzystanie energii może znacznie skrócić okres zwrotu.