You are currently viewing Smart panele fotowoltaiczne

Smart panele fotowoltaiczne

SmartEkoDom zamontował jedną z pierwszych w Polsce instalację z nowym typem inteligentnych modułów fotowoltaicznych.

Instalacja znajduje się w Pawłowicach. Smart panele fotowoltaiczne dzięki zaawansowanej elektronice MLPE (Module-Level Power Electronics), zainstalowanej do puszki przyłączeniowej modułu i komunikacji bezprzewodowej mogą bezpośrednio dokonywać optymalizacji mocy. System Tigo może monitorować instalację, a w razie potrzeby  bezpiecznie odłączyć poszczególne panele. Technologia ta umożliwia zainstalowanie do 30 %  dłuższych łańcuchów, co w znaczący sposób obniża koszty instalacji.

Inteligentne moduły IBC SOLAR korzystają z bezprzewodowej transmisji danych. Komunikując się z bramką systemu, wysyłają aktualne dane odnośnie produkcji, napięcia i prądu każdego poszczególnego modułu. Dzięki webowej aplikacji inwestor ma zawsze dostęp do aktualnych danych na temat produkcji oraz wszelkich zaistniałych zdarzeń systemu.  Pozwala to na podejmowanie błyskawicznych decyzji, w sprawach utrzymania funkcjonalności i konserwacji systemu. Szybka reakcja skraca czas przerw w pracy systemu. Monitoring oczywiście jest dostępny również na platforomy iOS oraz Android.

Technologia SMART  (Smart panele fotowoltaiczne) w każdym module fotowoltaicznym umożliwia optymalny przepływ energii. Jest on niezwykle przydatny w przypadku równoległych połączeń łańcuchów z modułami. Przepływ energii we wszystkich „nie inteligentnych” modułach jest zawsze ograniczony wydajnością najsłabszego panela. Spada więc całkowita wydajność systemu. Technologia dopasowania impedancji w modułach SMART umożliwia gładki i optymalny przepływ energii pomiędzy poszczególnymi modułami. Umieszczenie MPP Trackera w każdym z modułów umożliwia udostępnienie nowych, wcześniej zupełnie niedostępnych miejsc na połaciach dachowych. Zacienienia powodowane wykuszami, kominami, antenami i innymi obiektami umieszczonymi na dachach od tej chwili nie będą oznaczać martwych punktów dla systemów PV. Wbudowany MPP tracker  udostępnia umieszczenie modułów w przejściowo zacieniowanym obszarze. Umożliwia zbudowanie łańcucha, w którym panele będą umieszczone na różnych połaciach dachowych o różnym kącie nachylenia.

Ilość MPP Trackerów w inwerterze z panelami SMART nie ma najmniejszego znaczenia. Można śmiało zastosować falownik tylko z jednym MPP trackerem dla łańucha paneli ciągnącego się od wschodniej poprzez południową, aż do zachodniej połaci.

Więcej informacji: http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/23765/moduly-fotowoltaiczne-ibc-solar-z-technologia-smart

Dodaj komentarz