You are currently viewing Dofinansowanie w programie Region

Dofinansowanie w programie Region

Dofinansowanie w programie Region

Zbliżają się dofinansowania do źródeł odnawialnych – Dofinansowanie w programie Region.
Portal gramwzielone zapowiada zbliżające się dofinansowania z funduszu z programu Region.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad założeniami programu Region. Dofinansowanie ma polegać na udzielaniu preferencyjnych pożyczek. Przedmiotem kredytowania – mają być inwestycje m.in. w obszarze domowych mikroinstalacji OZE, na które NFOŚiGW udostępniał wcześniej dofinansowanie w zakończonym programie Prosument.

Dofinansowanie w programie Region tu dopuszcza się – możliwość przekazania środków z programu Region na wkład własny dla przedsięwzięć finansowanych z bezzwrotnych środków UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wiadomo, że budżet całego programu System wyniesie 782 mln zł, z czego dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano budżet w wysokości 32 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania – 750 mln zł.

NFOŚIGW zakłada, że program Region będzie realizowany do 2023 r. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych zostaną określone indywidualnie przez poszczególne WFOŚiGW.

Dodaj komentarz