Dofinansowania na fotowoltaikę dla przedsiębiorstw

Dofinansowanie dla firm:

Audyt  inwestycyjny:
Weryfikacja lokalizacji

Każda inwestycja wymaga dokonania audytu lokalizacji potwierdzającej możliwość realizacji inwestycji na danej działce lub dachu.
Grupa inżynierów wykona zatem niezbędne obliczenia lub analizy:

 • wartości nasłonecznienia terenu wraz z analizą zacienienia
 • parametrów statycznych oraz wytrzymałościowych konstrukcji dachu lub posadowienia instalacji
 • parametrów geologicznych terenu przeznaczonego pod montaż
 • optymalizacji mocy, którą można pozyskać stosując daną konfigurację instalacji
 • analizy warunków przyłączenia do linii niskiego/średniego napięcia
 • wariantów doboru technologii w porównaniu z kosztami inwestycyjnymi oraz okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych
 • sposobu oraz rodzaju najkorzystniejszego dofinansowania inwestycji.

Zapewniamy kompleksową obsługę projektową

Nasza firma przy współpracy z odpowiednimi biurami oferuje szeroki zakres kompleksowych usług z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego oraz elektrycznego. Wykonujemy projekty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i normami bez względu na wielkość elektrowni fotowoltaicznej.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Projekty koncepcyjne
 • Warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe do sieci
 • Decyzje środowiskowe i raporty oddziaływania na środowisko
 • Programy funkcjonalno-użytkowe
 • Badania geologiczne w przypadku elektrowni gruntowych
 • Badania i ekspertyzy statyczne
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Projekty przyłączenia do sieci
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Finansowanie

Pełna obsługa związana z procesem pozyskania kredytów i dotacji

Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dotacji na inwestycje w fotowoltaikę z programów unijnych, WFOŚIGW oraz ze środków krajowych NFOŚIGW. Na bieżąco monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce. 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w celu uzyskania dotacji w zakresie:

 • sporządzenia wniosku o dotacje
 • opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników
 • złożenie kompletu dokumentów do właściwego Organu Udzielającego Dotacji
 • udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez Organy Udzielające Dotacji

Monitoring i opieka serwisowa

Stała kontrola uzysków

System monitoringu udostępnia w przejrzysty sposób obszerne funkcje analizy produkcji energii.
Dane dostępne są z dowolnego miejsca na Ziemi, dając Ci aktualne informacje dotyczące systemu fotowoltaicznego.

Platforma internetowa to najszybsze i najprostsze rozwiązanie do monitorowania elektrowni fotowoltaicznej.
Aplikacja ta daje Ci wgląd do aktualnych oraz historycznych danych z poziomu Twojego smartfona lub tabletu (systemy operacyjne iOS oraz Android). Jest ona darmowa.
System monitoringu można doposażyć w szereg przydatnych akcesoriów. Może to być ochrona przeciwprzepięciowa, czy dodatkowe opcje optymalizacji konsumpcji.