Inteligentny system zarządzania energią w domu

Połączenie z inteligentnym domem

Korzyści wynikające z połączenia systemu PV z inteligentnym domem: 

  • Możliwość zarządzania wyprodukowaną przez generator energią.
  • Możliwość magazynowania energii (akumulatory, ciepła woda).
  • Zwiększenie zużycia energii na potrzeby własne lub zmniejszenie jeżeli jest zastosowana taryfa gwarantowana FIT.

    System inteligentnego domu to nie tylko komputer, który może zarządzać oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem poprawiając komfort użytkowników w domu. System ten pełni również funkcje zarządzania rozdziałem i zużyciem energii elektrycznej w całym domu.

Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd tylko w dzień. Efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii może zależeć od dostarczania tej energii do odbiorników o dużym zapotrzebowaniu na energię (pralka, suszarka, zmywarka) podczas szczytu produkcji przez instalację fotowoltaiczną. Energia może być magazynowana w bojlerach wody użytkowej podgrzewanych pompami ciepła, bądź grzałkami elektrycznymi.
Wykres przedstawia przykładowe zestawienie produkcji prądu z typowym jego zużyciem.
O ile na wielkość wyprodukowanej energii słonecznej nie mamy dużego wpływu, to możemy przy użyciu systemu inteligentnego domu, znacząco wpływać na zużycie tej energii w instalacji domowej bądź firmowej.
Różne urządzenia w zależności od wyprodukowanej energii mogą być załączane do pracy.