Dofinansowanie Mój Prąd

Główne założenia programu:

I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2.  Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
  1. Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
  2. Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
  3. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
  4.  Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
  5.  Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

        b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
        c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
        d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z dokumentami:

1. Programem Priorytetowym Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5). OBOWIĄZUJE OD DNIA 22.04.2023 r.

Program Priorytetowy MP5.pdf664.96 KBOtwiera nowe okno
    Załącznik nr 1 – I grupa wnioskodawców MP5.pdf704.99 KBOtwiera nowe okno
    Załącznik nr 2 – II grupa wnioskodawców MP5.pdf708.78 KBOtwiera nowe okno
    Załącznik nr 3 – III grupa wnioskodawców MP5.pdf618.16 KBOtwiera nowe okno

2. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5).

OBOWIĄZUJE OD DNIA 22.04.2023 r.
Regulamin Naboru Wniosków PP MP5.pdf1.34 MB