You are currently viewing Granty na wymianę źródła ciepła ciepła

Granty na wymianę źródła ciepła ciepła

Granty na wymianę źródła ciepła

Ogłoszenie o naborze

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym” Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację?

Należy  dokonać wyboru jednej technologii spośród:

 • instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW,
 • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW.
 • instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc
 • w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.
  oraz dodatkowo:

instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.
Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet,
 • instalacja fotowoltaiczna i węzeł cieplny.

Kto może ubiegać się o dotację?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Gminy Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Lubomia, Gminy Mszana, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory.

Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe – nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

Forma wsparcia?

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.

Jak to zrobić?

Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w na terenie jednej z 13 wskazanych gmin.
Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.

Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.

Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.
UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

Nabór Grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 kwietnia 2018 do 30 maja 2018

Wnioski można składać w:

 • Gmina Gaszowice, Urząd Gminy Gaszowice, Kancelaria – pok.01, osoba do kontaktu: Przemysław Ruczyński, tel. 32 43 27 144
 • Gmina Godów, Urząd Gminy Godów, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Anna Juzek, tel. 32 476 50 65 w. 33.
 • Gmina Gorzyce, Urząd Gminy Gorzyce, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Bożena Amalio-Nowak tel. 32 4513 056 wew. 48;
 • Miasto Jastrzębie-Zdrój, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna – bud. A, pok. 020, w godzinach pracy urzędu, osoby do kontaktu: Anita Młynarczyk, Ewa Smułka, tel. 32 47 85 326
 • Gmina Lubomia, Urząd Gminy Lubomia, pok. nr 7 (parter), w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Sabina Cieślak 32 4516614 wew. 38, Ewelina Mazur 32 4516614 wew.46
 • Gmina Mszana, Urząd Gminy Mszana, Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych (pok. 24), w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Patrycja Gadomska (tel. 32 47 597 59), Dorota Rajszys (tel. 32 47 597 48)
 • Gmina Pietrowice Wielkie, Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, Sekretariat Urzędu Gminy oraz pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu, osoby do kontaktu: Diana Ziegler, Beata Mludek, pokój nr 3
 • Miasto Pszów, Urząd Miasta Pszów, Biuro Obsługi Mieszkańca, bud.1, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Izabela Włoczek – Choroba 32 716 08 02
 • Miasto Racibórz, Urząd Miasta Racibórz, Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Jolanta Bujalska, 32 75 50 772.
 • Miasto Rybnik, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu, pokój 003.
 • Miasto Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Sabina Krzyżowska, tel. 32 45 37 435.
 • Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Agnieszka Jędzura, tel. 32 459 05 42
 • Miasto Żory – Informacja Urzędu Miasta Żory, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Monika Niemczyk, tel. 32 43 48 144.
  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Katarzyna Palki, Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46

Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu.

Do pobrania

Regulamin Gminy z dobrą energią
Załącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu
Załącznik 2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektugrantowego oraz minimalne wymagania dla urządzenia
Załącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektem
Załącznik 4 Protokół odbioru
Załącznik 5 Karta audytu energetycznego
Załącznik 6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Załącznik 7 Formularz zapytania ofertowego
Załącznik 8 Wzór wniosku o wypłatę grantu
Załącznik 9 Wymagania dla firmy – wykonawców instalacji w ramach projektu
Załącznik 10 Wzór umowy powierzenia grantu

Dodaj komentarz