Dofinansowania na fotowoltaikę

Fotowoltaika dofinansowanie – łączymy z energią

„Łączymy z energią” to projekt dofinansowania na montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Pula środków dla beneficjentów to łącznie ponad 147 mln zł z funduszy Unii Europejskiej. Instalacje OZE obejmować będą zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej oraz produkcję energii elektrycznej. Dofinansowanie unijne każdej instalacji może wynieść maksymalnie 95 procent.

Osoby fizyczne

Przedsiębiorstwa

Kto może otrzymać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne?

Dofinansowanie w ramach projektu „Łączymy z energią” mogą otrzymać właściciele/współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Godowa, Jastrzębia-Zdroju, Krzyżanowic, Marklowic, Pszowa, Raciborza, Rybnika, Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego i Żor, którzy złożyli stosowne dokumenty w ramach naboru trwającego do 30 kwietnia 2018 r. Dotacje zostały przyznane określonym beneficjentom, których wnioski otrzymały odpowiednią liczbę punktów. Warunkiem przyznania dotacji było zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach projektu?

Dofinansowanie w ramach projektu obejmuje instalację określonej technologii w ramach Odnawialnych Źródeł Energii, przy czym do wyboru jest jedna z poniższych:

  • instalacja fotowoltaiczna o mocy do 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp,
  • instalacja powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów,
  • instalacja kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 kW do 30 kW.

Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych

Aby otrzymać dofinansowanie fotowoltaika instalowana w ramach projektu musi spełniać określone wymagania. Grantem objęty jest montaż 10 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych lub polikrystalicznych o mocy nie mniejszej niż 280 Wp, charakteryzujących się innowacyjną technologią ogniw ciętych na pół oraz technologią zastosowania 5 busbarów. Dopuszczalna w ramach projektu fotowoltaika dofinansowanie mogła uzyskać również pod warunkiem spełnienia określonych parametrów modułów, falowników fotowoltaicznych czy optymalizatorów mocy. Wszystkie wymagania, któe należy spełnić, zostały szczegółowo określone w projekcie.

Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych

Projekt „Łączymy z energią” zakłada również dofinansowanie do pompy ciepła i dopuszcza montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej o mocy grzewczej do 3,0 kW. Wśród minimalnych wymagań, jakie powinna spełnić pompa, są parametry dotyczące typu zbiornika, pojemności zasobnika, temperatury podgrzewu wody czy zintegrowanego sterownika graficznego. Wszystkie szczegółowe wymogi dotyczące pompy ciepła dofinansowanie określa szczegółowo w dokumentacji załączonej do projektu.

Możliwość łączenia technologii

W ramach dofinansowania możliwe jest również łączenie wybranych technologii w określonych konfiguracjach:

  • instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła na cele c.w.u.,
  • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet.

Zgłoś się do Smartekodom, a gmina dofinansuje Ci do 95% inwestycji!

Smartekodom specjalizuje się w instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, łącząc system pozyskiwania energii oraz jej efektywnego wykorzystania. Nasza firma jest gwarantem skutecznych rozwiązań projektowych, systemowych oraz gładkiego przebiegu ich wykonania. Świadczymy pełen zakres usług na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy przy doborze instalacji zgodnie z założeniami projektów. Zapewniamy instalację określonych w projektach urządzeń o wyszczególnionych parametrach technicznych. Zapraszamy wszystkich beneficjentów programu „Łączymy z energią” do skorzystania z naszych usług!