You are currently viewing Oferta kredytowania budowy instalacji fotowoltaicznych

Oferta kredytowania budowy instalacji fotowoltaicznych

Oferta kredytowania budowy instalacji fotowoltaicznych

Na rynku bankowym istnieje wiele ofert umożliwiających sfinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Można sie zastanowić, czy korzystanie z tego typu pomocy przy budowie własnej elektrowni słonecznej jest opłacalne czy nie. Jest to uzależnione od wielu czynników, takich jak warunki otrzymania i spłaty kredytu, jego koszt, wysokość wkładu własnego itp. W przypadku jednak potrzeby skorzystania z tego rodzaju możliwości możemy skorzystać między innymi z oferty BOŚ Banku.
W ofercie banku widnieją dwa warianty tzw. Eko Kredytu PV, z których jedna przeznaczona jest dla inwestora (oferta standardowa) oraz oferta promocyjna tzw. “Eko Kredyt ze słoneczną energią” dla firm współpracujących z Bankiem.
Na stronie internetowej Banku możemy zapoznać się z warunkami finansowymi kredytu, które przedstawiają się następująco:

RRSO dla Eko Kredytu PV-oferta standardowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,27 %, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 24.848,57 zł, zmienne w wysokości 6,83%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 12M (z dnia 16.03.2018r. wynosi 1,83%), powiększonej o marżę 5 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 4.848,57 zł (w tym: prowizja 1.000,00 zł kredytowana, odsetki 3.848,57 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 414,14 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.03.2018r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

RSO dla Eko Kredytu PV-oferta promocyjna „Eko Kredyt ze słoneczną energią” dla firm współpracujących z Bankiem

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,28%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 24.319,30 zł, zmienne w wysokości 6,33%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 12M (z dnia 20.03.2018r. wynosi 1,83%), powiększonej o marżę 4,5 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 4.319,30 zł (w tym: prowizja 800,00 zł kredytowana, odsetki 3.519,30 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 405,32 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

W obu przypadkach powyższe informacje nie stanowią oferty Banku w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Kolejną propozycję kredytową na sfinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej – dla klientów indywidualnych, oferuje bank CA Credit Agricole.

Bank dzięki swojej ofercie umożliwi sfinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej maksymalnie do kwoty 80 000 zł. Okres spłat rat kredytu można rozłożyć maksymalnie na 96 miesięcy. Ponadto Bank umożliwia klientowi ustalenie daty spłaty raty miesięcznej, tak by dopasować ją do terminu otrzymywania wynagrodzenia.
Wysokość oprocentowania kredytu w skali rocznej (obowiązuje od 09.10.2014r) może wynieść maksymalnie 10%. Koszty prowizji za udzielenie kredytu kształtują się na poziomie do 20% od kwoty udzielonego kredytu.

Kolejną propozycję kredytu na na sfinansowanie zakupu instalacji związanych z ekologicznym pozyskiwaniem ciepła i energii przedstawia na swoich stronach internetowych Alior Bank.
Ofertę swoją kieruje on do osób fizycznych oraz firm sprzedających instalacje ekologiczne. Proponowany kredyt umożliwia sfinansowanie instalacji takich, jak: systemy fotowoltaiczne, instalacje solarne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, rekuperatory, indukcyjne generatory ciepła. Wysokość kredytu jaką można uzyskać zawiera się w przedziale od 300zł do 60 000zł, zaś okres spłaty kredytu może wynosić od 12 do 120 miesięcy. Bank nie wymaga od inwestora wniesienia wpłaty własnej. Na stronie Alior Banku można skorzystać z kalkulatora rat w celu określenia ich wysokości dla zaciąganego kredytu.

Dodaj komentarz