You are currently viewing Śnieg i jego gromadzenie się na panelach fotowoltaicznych

Śnieg i jego gromadzenie się na panelach fotowoltaicznych

Śnieg i jego gromadzenie się na panelach fotowoltaicznych

Tradycyjne dachy projektowane są tak, aby mogły utrzymać zgromadzony śnieg minimalizując możliwość jego ześlizgnięcia się. Niekontrolowane ześlizgnięcie śniegu z dachu może powodować szereg zagrożeń dla ludzi i różnych obiektów zanajdujących się w obszarze możliwego upadku nagromadzonego śniegu. W przypadku zainstalowanych na dachu paneli fotowoltaicznych istnieje jednak konieczność możliwie najszybszego usunięcia śniegu zalegającego na ich powierzchni.Taki zabieg jest konieczny, ponieważ w przeciwnym przypadku warunki pracy całej instalacji ulegają drastycznemu pogorszeniu lub mogą całkowicie zakłócić jej pracę. Dachowe instalacje fotowoltaiczne pokryte śniegiem podczas długich okresów zimowych będą staja się mało użyteczne z powodu znacznego spadku efektywności energetycznej. Z kolei zima jest porą roku, kiedy energia staje się najbardziej potrzebna. Na skuteczne zapobieganie zaleganiu śniegu na powierzchni paneli słonecznych ma wpływ technologia wykonania powierzchni paneli fotowoltaicznych. Technologia taka zapewnia uzyskanie minimalnego współczynnika tarcia śniegu na powierzchni paneli. W połączeniu z dobrze dobraną konstrukcją dachu (jego odpowiednim nachyleniem) można zminimalizować możliwośc zalegania śniegu na powierzchni paneli fotowoltaicznych. Należy rownież zdawać sobie sprawę, że również inne czynniki pogodowe mogą mieć wpływ na gromadzenie się śniegu na powierzchni ogniw słonecznych.

W przypadku bardzo niskich temperatur nastąpi przyleganie śniegu do powierzchni paneli.
Taka sytuacja może również pojawić się w przypadku, gdy powierzchnia paneli była przed opadami śniegu pokryta cienką warstwą lodu. By uniknąć mozliwości gromadzenia się śniegu na powierzchni paneli fotowoltaicznych rozważano różne sposoby, z których większość nie była możliwa lub opłacalna w powszechnym zastosowaniu. Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w dodatkowe przewody grzejne mogła by doprowadzić do tego, że energia elektryczna wykorzystana do podgrzania paneli mogła by przekroczyć ilość energii wytworzonej przez intalację fotowoltaiczną. To czyni takie rozwiązanie nieekonomicznym. Z kolei rozważane rozwiązania mechaniczne okazały się zbyt skomplikowane i drogie, aby mogły być stosowane w powszechnym użytku. Jedynym skutecznym rozwiązaniem (ale z innymi zagrożeniami dla środowiska) jest ręczne usunięcie nagromadzonego na powierzchni paneli fotowoltaicznych śniegu. Po jego usunięcu wymagane jest zastosowanie odpowiedniego środka (takiego jak środka do usuwania oblodzenia na szybach samochdowych) do usunięcia oblodzenia.

Aby móc w pełni wykorzystać panele słoneczne w zimie, warto zastosować się do poniższych wskazówek. Pozwolą one wyprodukować tyle energii, ile to możliwe.

Instalacja paneli słonecznych pod większym kątem. Większe przechylenie pomoże panelom wygenerować więcej energii, gdy słońce będzie świecić niżej nad horyzontem.
Skierowanie paneli słonecznych na południe. Pozwala to uzyskać więcej światła słonecznego.
Unikanie zgrabiania śniegu z dachowych paneli słonecznych. Może to doprowadzić do porysowania lub uszkodzenia paneli, a także może być niebezpieczne. Jeśli panele są wystarczająco pochylone, śnieg powinien stopić się dość szybko.

Dodaj komentarz