You are currently viewing 2017 najlepszym rokiem polskiej fotowoltaiki

2017 najlepszym rokiem polskiej fotowoltaiki

2017 najlepszym rokiem polskiej fotowoltaiki

Portal GRAMwZIELONE.pl podsumował wyniki rozwoju fotowoltaiki w Polsce za rok 2017. Wskazano tam na cztery powody, przez które fotowoltaika w kolejnym roku w Polsce będzie rozwijała sie jeszcze lepiej.

Po pierwsze, Ministerstwo Energii chce do 2020 roku zwielokrotnić moc elektrowni słonecznych w Polsce. Na decyzję resortu wpłynęły między innymi analizy Polskich Sieci Energetycznych, według których rozwój fotowoltaiki może mieć znaczny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Według portalu aktualna moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekracza 150MWp, podczas gdy 5 lat wcześniej było to zaledwie 2MWp. Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii stwierdził niedawno, że docelowo do roku 2020 należy doprowadzić do wytworzenia z fotowoltaiki co najmniej 1000MW energii, chociaż Polskie Sieci Energetyczne twierdzą, że powinno to być co najmniej 2000MW.

Po drugie Polska ma największa w historii pule środków unijnych do wykorzystania na wsparcie odnawialnych źródeł energii. Ogólna pula środków przeznaczona na OZE do 2020 r. wynosi około:

1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – ok. 1,2 mld zł;
2) Regionalne Programy Operacyjne – ok. 4,5 mld zł,
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – ok. 0,5 mld zł.
Według informacji portalu – funduszy jest tak dużo, że większość samorządów nie radzi sobie z ich wydatkowaniem, wydając 2 do 4 procent środków zaplanowanych do wydania na ten rok. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, wśród liderów wydatkowania funduszy unijnych z obecnej perspektywy są województwa: pomorskie, wielkopolskie i opolskie, gdzie zakontraktowano już ponad 10 proc. środków. Najsłabiej sytuacja wygląda na Podlasiu, w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim, gdzie zakontraktowano poniżej 3 proc. dostępnych funduszy. Różnice między regionami są naprawdę bardzo duże ─ zaznacza resort rozwoju.

Po trzecie w ostatnim czasie ceny modułów fotowoltaicznych znacznie spadły za sprawa Chin, które wiodą prym w wielkości zainstalowanej mocy w fotowoltaice (43 GW na koniec 2015 r. i 20 GW w I połowie 2016 r.!).

Po czwarte, dynamicznie rośnie liczba prosumentów. Według danych Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, na chwilę obecną w Polsce mamy już 153 MW łącznej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, domowych systemów jest ponad 11,2 tys. na łączną moc ponad 62 MW, z czego najwięcej zamontowano w I połowie 2016 r. Trend powinien się utrzymać, sprzyja temu także wzrost sprawności ogniw fotowoltaicznych (np. dzięki wdrożeniu technologii PERC), nowe systemy magazynowania energii, wzrost świadomości ekologicznej, a także ustabilizowanie regulacji prawnych i zasad rozliczeń dla mikroinstalacji o mocy do 40 kWp.

Dodaj komentarz