You are currently viewing Produkcja energii elektrycznej ze słońca w Szwecji

Produkcja energii elektrycznej ze słońca w Szwecji

Produkcja energii elektrycznej ze słońca w Szwecji

Mimo, iż Szwecja położona jest znacznie bardziej na północ i cechuje się mniejszym nasłonecznieniem niż Polska, to według “PV Magazine” w Szwecji zdolność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych PV osiagnęła poziom 231 MW. Jak wynika z poprzedniego wpisu na naszym blogu, według portalu gramwzielone.pl  aktualna moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekracza 150MWp.

Pomimo różnych danych przedstawianych przez szwedzką agencję energetyczną Energimyndigheten, nowe statystyki wykazują, że Szwecja była największym rynkiem fotowoltaicznym w Skandynawii w 2017 roku.
Według wstępnych danych szwedzkiej agencji energetycznej Energimyndigheten, Szwecja osiągnęła 231 MW łącznej mocy zainstalowanej PV na koniec grudnia 2017 r.

W oparciu o dostępne dane, wartość energii elektrycznej pochodzącej z instalacji PV na rynku szwedzkim w ubiegłym roku wzrosła o 91 MW, co oznacza, że ​​rok 2017 oznacza największy odnotowany wzrost na szwedzkim rynku energii słonecznej.

W porównaniu z rokiem 2016, kiedy nowe zarejestrowane moce fotowoltaiczne osiągnęły poziom tylko 13 MW, ubiegłoroczne wyniki stanowią znaczącą poprawę. W 2015 r. I 2014 r. w tym kraju odnotowano dodatkowy wzrost mocy o odpowiednio około 37,6 MW i 36,2 MW.

Statystyki na 2016 r. zostały jednak opracowane w kwietniu zeszłego roku, a następnie zostały skorygowane w październiku. W skorygowanych danych, Energimyndigheten ogłosił, że nowo zainstalowana moc na 2016 r. wynosiła 79,2 MW, a łączna zainstalowana moc pochodząca z instalacji PV na koniec tego roku wynosiła już 205 MW. Oznacza to, że liczby z zeszłego roku mogą również zostać zrewidowane w górę w ciągu tego roku.

Chociaż nie jest jasne, w jaki sposób nowa moc zainstalowana w ciągu ostatnich dwóch lat jest rozłożona na poszczególne lata, jest oczywiste, że Szwecja jest obecnie najbardziej dynamicznym rynkiem energii słonecznej w Skandynawii, biorąc pod uwagę, że Norwegia dodała w ubiegłym roku 18 MW, a Dania zaznała silnego skurczenia się rynku energii PV, z powodu na stopniowe wycofywanie programu zachęt dla energii ze źródeł odnawialnych.

Silny wzrost odnotowany w ciągu ostatnich dwóch lat był również konsekwencją szeregu działań podjętych przez szwedzki rząd w celu ożywienia rynku, który został sparaliżowany przez wprowadzenie podatku od energii słonecznej na komercyjne instalacje PV. Oprócz zmniejszenia podatku o 98%, szwedzki rząd przydzielił dodatkowe fundusze na rabaty na energię słoneczną.

Jeśli chodzi o najnowsze statystyki, Energimyndigheten informuje, że na łączną produkcję, 45% jest reprezentowana przez systemy PV do 20 kW (104 MW), podczas gdy instalacje o wielkości od 20 kW do 1 MW (119 MW) stanowią 52% zainstalowanej moc. Instalacje fotowoltaiczne przekraczające 1 MW pokrywają jedynie 3% mocy z 8 MW. Około 40% tej mocy znajduje się w prowincjach Västra Götaland, Sztokholm i Skåne.

Dodaj komentarz