You are currently viewing Dofinansowanie instalacji PV Jastrzębie-Zdrój – aktualizacja

Dofinansowanie instalacji PV Jastrzębie-Zdrój – aktualizacja

Dofinansowanie instalacji PV Jastrzębie-Zdrój – aktualizacja

Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zasobów wodnych.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują realizację:

 • likwidację pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o. opalanym gazem, olejem opałowym lub zasilanym energią elektryczną, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem c.o. na biomasę, kotłem węglowym z automatycznym podajnikiem oraz pompą ciepła do c.o.
 • zakupu i montażu w nowo budowanych budynkach mieszkalnych pompy ciepła do ogrzewania budynku lub systemu ogrzewania elektrycznego oraz urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
  zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W celu uzyskania dotacji, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek o dotację, a następnie zawrzeć umowę dotacyjną z Miastem. W czasie pandemii wnioski można składać od 4 stycznia 2021 r. :

 • za pośrednictwem poczty polskiej,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • do skrzynki na korespondencję w budynku Urzędu Miasta.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Można je pobrać osobiście w budynku Urzędu Miasta (hol główny) bądź ze strony internetowej (link poniżej).

Wysokość przyznawanych dotacji:
Zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – w wysokości:

1) 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

a) 3.000,00 zł – do zakupu i montażu powietrznych pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora:

 • koszty kwalifikowane dla pomp ciepła to: koszt zakupu pompy ciepła wraz z osprzętem i/lub usługa montażu,
 • koszty kwalifikowane dla wentylacji mechanicznej to: zakup materiałów, rekuperatora i usługa montażu instalacji,
 • dotacje te nie wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-2 uchwały nr.XVI.169.2020,

b) 8 000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku:

 • dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-2 uchwały nr.XVI.169.2020
 • koszty kwalifikowane to: koszt zakupu i/lub montażu pompy ciepła wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki),
 • warunkiem udzielenia dotacji jest udokumentowanie zezłomowania kotła na paliwo stałe.

2) Do wykonania instalacji fotowoltaicznej w wysokości:

 • 1500 zł brutto za 1 kW mocy instalacji,
 • dotacja obejmuje instalacje o maksymalnej mocy do 5 kW,
 • koszty kwalifikowane to: koszt zakupu materiałów i/lub koszt usługi wykonania instalacji fotowoltaicznej.

O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:
a) posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
b) złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku kalendarzowym,

– dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego

Zakup i montaż w nowo budowanych budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i systemu ogrzewania elektrycznego – w wysokości:

1) 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu, ale nie więcej jak:

a) 3.000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora


koszty kwalifikowane dla pomp ciepła to:

 • dla urządzenia kompaktowego – zakup i usługa montażu bez kosztów za materiały instalacyjne,
 • jednostka samodzielna – zakup i usługa montażu bez kosztów za materiały instalacyjne oraz bez kosztu zbiornika na wodę

koszty kwalifikowane dla wentylacji mechanicznej to:

 • zakup materiałów, rekuperatora i usługa montażu instalacji,
 • dotacje te nie wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do urządzenia grzewczego,

na zasadach wymienionych w § 4 pkt 6 ppkt c.

b) 8 000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku.

 • dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, wymienionego w § 4 pkt 6,
 • koszty kwalifikowane to: koszt zakupu i/lub montażu pompy ciepła wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki),

c) 5.000,00 zł – do wykonania systemu ogrzewania elektrycznego (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne)

 • koszty kwalifikowane to: cena zakupu kotła c.o. wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., naczynie przeponowe, pompki, regulatory, czujniki, komin oraz inne materiały instalacyjne) oraz cena usługi jego montażu,

2) Do wykonania instalacji fotowoltaicznej w wysokości:

 • 1500 zł brutto za 1 kW mocy instalacji,
 • dotacja obejmuje instalacje o maksymalnej mocy do 5 kW.
 • koszty kwalifikowane to: koszt zakupu materiałów i/lub koszt usługi wykonania instalacji fotowoltaicznej.

O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:
a) posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
b) złożenia i zrealizowania wniosku o dotację na zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym w danym roku kalendarzowym,
– dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 2021 ROKU

Do budynków mieszkalnych nowobudowanych jako urządzenie grzewcze dotowana będzie tylko pompa ciepła do c.o. lub system ogrzewania elektrycznego.
O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:

posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku kalendarzowym,
dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego.
Uchwała Nr XVI.169.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska” w Biuletynie Informacji Publicznej (Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz tryb ich udzielania i rozliczania – Uchwały – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)

Dodaj komentarz