You are currently viewing Program Smog dofinansowania

Program Smog dofinansowania

WFOŚ uruchomił program Smog dofinansowania do pompy ciepła i pieca gazowego.

Eliminacja niskiej emisji w wyniku wymiany nieefektywnego systemu ogrzewania domu, to najbardziej skuteczna metoda z  zanieczyszczeniem powietrza. Dofinansowania do pomp ciepła  i fotowoltaiki mobilizują świadomych mieszkańców domów do inwestowania w komfortowe sposoby ogrzewania. W  tabeli podajemy wysokości dofinansowania do poszczególnych źródeł wytwarzania ciepła i energii.

Kwota dotacji, na zakres rzeczowy określony w tabeli poniżej wynosi 25 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

Ostateczna wysokość dotacji
nie większa niż maksymalna, zostanie ustalona na podstawie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z punktem 8 Regulaminu.

Składanie wniosków do udziału w programie Smog stop 2017 dofinansowanie zadań można realizować od 15.05.2017r do 26.05.2017r. Zadanie natomiast można zrealizować do 31.05.2018r.

Maksymalna wysokość dotacji obliczona zostanie na podstawie danych zawartych we Wniosku.

We wniosku można również ująć zadania wyszczególnione w poniższej tabeli.

Kwota dotacji, na zakres wymieniony poniżej  wynosi 15 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

Warto się pośpieszyć bo pula pieniędzy jest ograniczona świadczy o tym krótki termin przyjmowania wniosków.

Nasza firma pomoże Ci wypełnić wniosek, określi koszty inwestycji, wykona projekty instalacji.

Dodaj komentarz