You are currently viewing Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w 2017 r. wzrósł o 81 MWp

Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w 2017 r. wzrósł o 81 MWp

Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w 2017 r. wzrósł o 81 MWp

Ponad 12 500 nowych mikroinstalacji instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 81 MWp zostało przyłączonych do sieci w 2017 r., z czego najwięcej na terenie wschodniej i południowej Polski. Na obszarze działania PGE i Tauron Dystrybucja zostało przyłączonych ponad dwa razy więcej instalacji niż na obszarze działania Enea i Energa Operator.

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

Tylko w 2017 roku, do sieci elektroenergetycznej przyłączonych zostało około 12 518 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Najwięcej, bo aż 4158 mikroinstalacji fotowoltaicznych zostało przyłączonych przez PGE. Tauron przyłączył do sieci 4096 systemów, Enea 1802, a Energa dokładnie 2223 mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Łącznie, w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już 27 310 mikroinstalacji fotowoltaicznych. O dynamice wzrostu mikroinstalacji świadczy fakt, że jeszcze w 2013 roku, w polskim systemie elektroenergetycznym pracowało 40 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

Podobnie jak w przypadku liczby przyłączanych rok do roku mikroinstalacji, moc mikroinstalacji rośnie.

W 2017 roku, łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych wzrosła o 81,3 MWp, osiągając poziom 172,5 MWp. Wzrost na poziomie 81,3 MWp ciągu jednego roku to najwyższy wzrost w historii polskiego rynku mikroinstalacji.

W 2015 roku, przyłączono łącznie około 22 MWp, czyli mniej niż w tym roku pojedynczy operator, jak Tauron, lub PGE. Dla porównania, w 2016 roku przyłączono prawie 65,6 MWp nowych mocy w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Z roku na rok maleje jednak dynamika wzrostu rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z roku 2014 na 2015 moc mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wzrosła o ponad 770%. Z roku 2015 na 2016 wzrost był na poziomie 187%. W ubiegłym roku, rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrósł o prawie 24% w stosunku do roku 2016.

Energia generowana przez mikroinstalacje fotowoltaiczne

Jak szacuje SBF POLSKA PV, mikroinstalacje fotowoltaiczne w 2017 r. osiągnęły potencjał do rocznej produkcji ponad 163 GWh energii elektrycznej.

Od kilku lat zauważa się znaczący wzrost produkowanej energii przez mikroinstalacje PV. W 2017 roku nastąpił prawie 2 krotny wzrost produkowanej energii w stosunku do roku poprzedniego.

Krajowe zużycie energii elektrycznej regularnie rośnie. W 2010 roku było ono na poziomie 156 TWh podczas gdy w 2017 roku wzrosło do 168,7 TWh. Biorąc pod uwagę roczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowanie na energię mógł stanowić w 2017 roku 0,1%.

W ciągu ostatnich 5 lat, moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wzrosła z 38,4 GW do 43,3 GW. Udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym był zauważalny dopiero od 2014. Pod koniec 2017 roku kształtował się na poziomie 0,4%.

Do głównych wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach należą osoby fizyczne.

Źródło:  SFB Polska PV http://www.odnawialnezrodlaenergii.pl/

Dodaj komentarz