You are currently viewing Mój Prąd i Czyste Powietrze – zmiany w realizacji programu

Mój Prąd i Czyste Powietrze – zmiany w realizacji programu

Mój Prąd i Czyste Powietrze – zmiany w realizacji programu

15 maja pojawiły sie nowe zasady w realizacji programu Czyste Powietrze. Jedną ze zmian jest to, że teraz w ramach jednego wniosku można ubiegać się nie tylko o dofinansowanie na urządzenia grzewcze czy termomodernizację, również na instalację fotowoltaiczną. Jak to działa? 

Aby otrzymać dofinansowanie na urządzenia grzewcze czy termomodernizację oraz na fotowoltaikę, według starych zasad beneficjent musiał złożyć dwa osobne wnioski – jeden do programu Czyste Powietrze, drugi do programu Mój Prąd. Według nowych zasad obowiązujących w programie Czyste Powietrze, na wszystkie te urządzenia można otrzymać dotację w ramach jednego wniosku – tego z programu Czyste Powietrze. Wynika to z uproszczenia zasad umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie i maksymalnego ograniczenia biurokracji.

Trzeba podkreślić, iż projekty dofinansowań Czyste Powietrze i Mój Prąd wciąż funkcjonują rozłącznie. Ten pierwszy jest dedykowany wyłącznie dopłatom do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych w celu walki ze smogiem. Mój Prąd zaś to program priorytetowy stanowiący instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dotacje przeznaczone na budowę instalacji fotowoltaicznych w niedługim okresie ulegną wyczerpaniu

Według informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w połowie lipca ilość złożonych wniosków w programie Mój Prąd wyniosła w sumie 100 tys. Oznacza to, że ilość przyznanych dotacji osiągnęła półmetek. Z początkiem sierpnia ich ilość wynosiła już 110 tys. Obecnie w ciagu tygodnia wpływa ponad 650 wniosków dziennie, w soboty ok. 200, w niedziele – ok. 300. W tym tempie pula programu przewidziana na ok. 200 tys. instalacji zostanie wyczerpana się już pod koniec tego roku, najpóźniej na początku przyszłego. Warto więc korzystać, póki środki sa jeszcze dostępne.

Dodaj komentarz